Lavori - 43451-2018

31/01/2018    S21    - - Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Slovenia-Celje: Lavori di costruzione di gallerie stradali

2018/S 021-043451

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 240-497526)

Legal Basis:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
5814251000
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenia
Persona di contatto: metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
Tel.: +386 13009959
E-mail: metka.celestina@dars.si
Fax: +386 13009929
Codice NUTS: SI

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dars.si

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

Numero di riferimento: 000209/2017
II.1.2)Codice CPV principale
45221241
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
26/01/2018
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 240-497526

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3
anziché:
leggi:

V prilogi objavljamo dodatek št. 5 k razpisni dokumentaciji v katerem odgovarjamo na zastavljena vprašanja in podajamo dopolnitve razpisne dokumentacije.

Na spletni strani naročnika je objavljeno Poročilo o glavnem pregledu predora Karavanke iz leta 2015, ki vključuje tudi kataster poškodb.

VII.2)Altre informazioni complementari:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240436/dodatek_5.zip