Usluge - 434772-2019

16/09/2019    S178    Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2019/S 178-434772

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 142-350613)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 54189804734
Poštanska adresa: Koledovčina ulica 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Šešerinac/Jasna Križanić
E-pošta: antonija.seserinac@viozz.hr
Telefon: +385 13492100
Telefaks: +385 13492104

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.viozz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge upravljanja projektom za projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

Referentni broj: E-MVU-1-2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge upravljanja projektom građenja za projekt „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec". Usluge upravljanja projektom sastoje se od administrativnog i tehničkog upravljanja projektom građenja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/09/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 142-350613

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 02/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 02/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: