Usługi - 434811-2015

TITytułBelgia-Bruksela: Umowa ramowa o usługi wsparcia działań realizowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20.11.2013 w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE
NDNumer publikacji ogłoszenia434811-2015
PDData publikacji11/12/2015
OJNumer wydania Dz.U. S240
TWMiejscowość nabywcyBRUKSELA
AUNazwa urzędowa nabywcyKomisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, SRD.2 — Finanse
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyBE
AARodzaj nabywcy5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAInstytucja/agencja UEKomisja Europejska
DSDokument wysłany01/12/2015
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)90700000 - Usługi środowiska naturalnego
IAAdres internetowy (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE