Ehitustööde hanke... - 434813-2015

Kuva koondatud vaade

11/12/2015    S240    Euroopa Parlament - Ehitustööde hankelepingud - Hanketeade - Avatud menetlus 

Prantsusmaa-Strasbourg: Uute eritehnikate ehitustööde raamleping

2015/S 240-434813

Hanketeade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa
Kontaktisik: lepingute ja hangete üksus
E-post: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://europarl.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1132

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa
E-post: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: ametlik postitalitus, Winston Churchilli hoone, 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa
Kontaktisik: lepingute ja hangete üksus – SDM G03033

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Uute eritehnikate ehitustööde raamleping
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd
Ehitustööde teostamine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Strasbourg, Prantsusmaa.

NUTS kood FR421

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Uute eritehnikate ehitustööde raamleping:
1. osa: kliimaseadmed – ventilatsioon – küte;
2. osa: torustik – sanitaarseadmed;
3. osa: elekter.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45000000, 45310000, 45330000, 45331000, 45332400

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: kliimaseadmed – ventilatsioon – küte
1)Lühikirjeldus
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45331000

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
1. ja 2. osa puhul võivad pakkujad esitada 1 pakkumise mõlema osa või 1 pakkumise 1 osa kohta.
3. osale pakkumise esitanud pakkuja ei või 1. ja 2. osale pakkumist esitada.
Osa nr: 2 Osa nimetus: torustik – sanitaarseadmed
1)Lühikirjeldus
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45330000, 45332400

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
1. ja 2. osa puhul võivad pakkujad esitada 1 pakkumise mõlema osa või 1 pakkumise 1 osa kohta.
3. osale pakkumise esitanud pakkuja ei või 1. ja 2. osale pakkumist esitada.
Osa nr: 3 Osa nimetus: elekter
1)Lühikirjeldus
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

45310000

3)Kogus või ulatus
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
1. ja 2. osa puhul võivad pakkujad esitada 1 pakkumise mõlema osa või 1 pakkumise 1 osa kohta.
3. osale pakkumise esitanud pakkuja ei või 1. ja 2. osale pakkumist esitada.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt lepingu projekti.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: Euroopa Parlament nõuab, et pakkujatel oleks olemas lepingus nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud haldusload kooskõlas nende asukoha riigi õigusaktidega.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: — koopiad vähemalt viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta täielikest finantsaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja lisad), mis on avaldatud aastaaruandes ja auditeeritud, või kui see pole kohustuslik, siis mille täpsust ja õigsust on kinnitanud pakkuja esindaja;
— kehtiva ametialase vastutuskindlustuse lepingu tõend.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: — viimase 3 majandusaasta (mille raamatupidamisaruanded on lõpetatud) aastakäive on vähemalt 2 000 000 EUR kõnealuse osaga hõlmatud valdkonnas;
— ametialane vastutuskindlustus.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
— viimase 3 aasta jooksul tehtud ehitustööde nimekiri koos tööde maksumuste, kuupäevade ja asukohtade andmetega; nimekirjale tuleb lisada rahuldava täitmise tunnistused, milles kinnitatakse, kas lepingud täideti nõuetekohaselt ja kooskõlas hea kutsestandardiga;
— kinnitus teenuseosutaja või töövõtja aasta keskmise töötajate arvu ja juhtivtöötajate arvu kohta viimase 3 aasta lõikes;
— tunnistused ettevõtte kutsekvalifikatsioonide kohta, mis on seotud asjakohase osaga hõlmatud ehitustööde valdkonnaga. Eelkõige peavad ettevõtted tõendama järgmiste tunnistuste olemasolu:
1. osa: Qualibat 5313, 5413, 5433 (või samaväärne tunnistus);
2. osa: Qualibat 5113 (või samaväärne tunnistus);
3. osa: Qualifelec, keskmise suurusega / suur teenindussektori ettevõte, 5. klass, AUT ja/või EC (või samaväärne tunnistus).
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
— vähemalt 3 aastat kogemusi asjakohases osas esitatud teenustega sama laadi teenuste valdkonnas;
— keskmine töötajate arv aastas on 50 või enam;
— ettevõtte kutsekvalifikatsioonid, mis on seotud asjakohase osaga hõlmatud ehitustöödega (Qualibat jm).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid

majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest

1. Hind. Osakaal 70

2. Kvaliteet – võttes arvesse Euroopa Parlamendi sätestatud käitamise ja tehnilisi piiranguid. Osakaal 25

3. Kvaliteet – inimressursside korraldus. Osakaal 5

IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
06A70/2015/M060.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
22.2.2016
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
Muu: töökeel on prantsuse keel.
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 180 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 29.2.2016 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Parlament, Winston Churchilli hoone, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, PRANTSUSMAA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda alates kella 10:00st. Osaleda võib 1 esindaja pakkuja kohta. Sissepääsukaardi ettevalmistamiseks tuleb 2 päeva enne pakkumiste avamist edastada järgmine teave: ettevõtte nimi, osaleja nimi, amet, isikutunnistuse number ja sünnikuupäev. Ettevõtte esindajal peab kaasas olema kehtiv isikutunnistus.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Euroopa Parlament korraldab oma Strasbourgi ruumides 14.1.2016 (10:00) kohustusliku asupaiga külastuse. Osa võib võtta kuni 2 esindajat ettevõtte kohta.
Asukoha külastusel osalemine on kohustuslik, st ainult osalenutel lubatakse esitada pakkumine. Osalemise tõendiks loetakse allkirja kohalolekuregistris.
Euroopa Parlament jätab endale õiguse rakendada võimalust kasutada finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punkti f alusel läbirääkimistega menetlust edukalt pakkujalt uute ehitustööde tellimiseks, mis koosnevad samalaadsete ehitustööde või teenuste kordamisest, eeldusel et kõnealused ehitustööd vastavad käesoleva pakkumiskutse põhiprojektile.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
1.12.2015