Építési beruházás - 434813-2015

Normál nézet megjelenítése

11/12/2015    S240    Európai Parlament - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Franciaország-Strasbourg: Új speciális technikájú munkálatokra irányuló keretszerződés

2015/S 240-434813

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67070
Ország: Franciaország
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1132

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67070
Ország: Franciaország
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Hivatalos Postaszolgálat, Winston Churchill épület, 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67070
Ország: Franciaország
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység – SDM G03033

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Új speciális technikájú munkálatokra irányuló keretszerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Strasbourg, Franciaország.

NUTS-kód FR421

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Új speciális technikájú munkálatokra irányuló keretszerződés:
1. tétel: légkondicionálás – szellőztetés – fűtés;
2. tétel: vízvezeték-szerelés – szaniterberendezések;
3. tétel: elektromosság.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000, 45310000, 45330000, 45331000, 45332400

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Légkondicionálás – szellőztetés – fűtés
1)Rövid meghatározás
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45331000

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
A pályázók az 1. és 2. tétel esetében benyújthatnak 1 pályázatot mindkét tételre, vagy benyújthatnak tételenként 1-1 pályázatot.
A 3. tételre pályázó az 1. és a 2. tételre nem pályázhat.
Rész száma: 2 Elnevezés: Vízvezeték-szerelés – szaniterberendezések
1)Rövid meghatározás
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45330000, 45332400

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
A pályázók az 1. és 2. tétel esetében benyújthatnak 1 pályázatot mindkét tételre, vagy benyújthatnak tételenként 1-1 pályázatot.
A 3. tételre pályázó az 1. és a 2. tételre nem pályázhat.
Rész száma: 3 Elnevezés: Villamosság
1)Rövid meghatározás
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45310000

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
A pályázók az 1. és 2. tétel esetében benyújthatnak 1 pályázatot mindkét tételre, vagy benyújthatnak tételenként 1-1 pályázatot.
A 3. tételre pályázó az 1. és a 2. tételre nem pályázhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a szerződéstervezetet.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a tenderdokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az Európai Parlament elvárja, hogy az ajánlattevők rendelkezzenek a szerződés szerinti tevékenységek elvégzéséhez szükséges, a nemzeti jogszabályok által előírt adminisztratív engedélyekkel.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — az éves jelentésben szereplő, auditált teljes pénzügyi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi mérleg és mellékletei) másolata, vagy amennyiben ez nem kötelező, a pályázó képviselője által az utóbbi 3 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan elkészített, pontos és hiteles kimutatás,
— érvényes szakmai felelősségbiztosítás meglétének bizonyítéka.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): — a szóban forgó tétel szerinti területen legalább 2 000 000 EUR minimális éves forgalom az utóbbi 3 lezárt pénzügyi év során,
— szakmai felelősségbiztosítás.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— az utóbbi 3 év folyamán elvégzett építési beruházások felsorolása, azok értékének, határidőinek és helyszínének megadásával; a felsorolást a kielégítő teljesítés igazolásának kell követnie, annak feltüntetésével, hogy azokat megfelelően és jó szakmai színvonalon teljesítették-e,
— a szolgáltató vagy szerződő fél átlagos éves dolgozói létszámát és vezetői létszámát feltüntető kimutatás az elmúlt 3 évre vonatkozóan,
— a vállalatnak az érintett tétel szerinti munkák tárgyával kapcsolatos szakmai képesítésének igazolása. A vállalatoknak nevezetesen az alábbi tanúsítványokat kell megadniuk:
1. tétel: Qualibat 5313, 5413, 5433 (vagy azokkal egyenértékű tanúsítványok);
2. tétel: Qualibat 5113 (vagy azzal egyenértékű tanúsítvány);
3. tétel: Qualifelec, közepes/nagy szolgáltatási szektor, 5. osztály, AUT és/vagy EC (vagy azzal egyenértékű tanúsítvány).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
— legalább 3 év tapasztalat a szóban forgó tétel szerintihez hasonló szolgáltatások terén,
— a munkatársak éves átlagos száma 50 fő, vagy azt meghaladó létszám,
— a vállalatnak az érintett tétel szerinti munkák tárgyával kapcsolatos szakmai képesítése (Qualibat stb.).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ár. Súlyszám 70

2. Minőség – az Európai Parlament mind működési, mind pedig műszaki korlátait figyelembe véve. Súlyszám 25

3. Minőség – az emberi erőforrások megszervezése. Súlyszám 5

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
06A70/2015/M060.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
22.2.2016
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Egyéb: A munkanyelv a francia.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29.2.2016 - 10:00

Hely:

Európai Parlament, Winston Churchill épület, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, FRANCIAORSZÁG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: részt vehet a 10:00 órakor tartott tenderbontáson. Pályázónként 1 képviselő lehet jelen. Belépési engedélye elkészítéséhez a tenderbontást megelőzően 2 munkanappal el kell küldenie a következő információkat: vállalatnév, valamint a képviselő neve, beosztása, személyi igazolványának száma és születési ideje. A képviselőnek érvényes személyazonossági okmánnyal kell rendelkeznie.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
Az Európai Parlament kötelező helyszíni szemlét szervez a következő időpontban: 14.1.2016 (10:00), az EP brüsszeli épületében. Vállalatonként legfeljebb 2–2 képviselő részvétele engedélyezett.
A helyszíni szemlén a részvétel kötelező: csak azon pályázók vehetnek részt a pályázatban, akik részt vesznek a szemlén. A részvételi jegyzőkönyv aláírása szolgál a részvétel bizonyítékaként.
Az Európai Parlament fenntartja a jogot arra, hogy éljen a költségvetési rendelet alkalmazási szabályainak 134. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogával, és ezzel a nyertes ajánlattevőt hasonló munkák vagy szolgáltatások megismétlését jelentő új munkálatok teljesítésével bízza meg, feltéve, hogy e munkálatok összhangban vannak a pályázati felhívás szerinti alapprojekttel.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
1.12.2015