Būvdarbi - 434813-2015

Rādīt kompakto skatījumu

11/12/2015    S240    Eiropas Parlaments - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Francija-Strasbūra: Pamatnolīgums par jauniem, ar īpašiem paņēmieniem saistītiem būvdarbiem

2015/S 240-434813

Paziņojums par līgumu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbūra
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
Kontaktpersona(-as): Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1132

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbūra
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
E-pasts: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Oficiālais pasta dienests, Vinstona Čērčila ēka, 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbūra
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
Kontaktpersona(-as): Līgumu un publisko iepirkumu daļa – SDM G03033

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Pamatnolīgums par jauniem, ar īpašiem paņēmieniem saistītiem būvdarbiem.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
Realizācija
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Strasbūra, Francija.

NUTS kods FR421

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 48
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Pamatnolīgums par jauniem būvdarbiem, kas saistīti ar īpašiem paņēmieniem:
1. daļa: gaisa kondicionēšana – ventilācija – apkure;
2. daļa: sanitārtehniskie darbi – sanitārtehniskās iekārtas;
3. daļa: elektroinstalācija.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45000000, 45310000, 45330000, 45331000, 45332400

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1 Nosaukums: Gaisa kondicionēšana – ventilācija – apkure
1)Īss apraksts
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45331000

3)Daudzums vai apjoms
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām
Attiecībā uz 1. un 2. daļu – pretendenti var iesniegt 1 piedāvājumu par abām daļām vai par 1 no tām.
Pretendents, kas iesniedz piedāvājumu par 3. daļu, nevarēs iesniegt piedāvājumu par 1. un 2. daļu.
Daļa Nr.: 2 Nosaukums: Sanitārtehniskie darbi – sanitārtehniskās iekārtas
1)Īss apraksts
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45330000, 45332400

3)Daudzums vai apjoms
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām
Attiecībā uz 1. un 2. daļu – pretendenti var iesniegt 1 piedāvājumu par abām daļām vai par 1 no tām.
Pretendents, kas iesniedz piedāvājumu par 3. daļu, nevarēs iesniegt piedāvājumu par 1. un 2. daļu.
Daļa Nr.: 3 Nosaukums: Elektroinstalācija
1)Īss apraksts
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45310000

3)Daudzums vai apjoms
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām
Attiecībā uz 1. un 2. daļu – pretendenti var iesniegt 1 piedāvājumu par abām daļām vai par 1 no tām.
Pretendents, kas iesniedz piedāvājumu par 3. daļu, nevarēs iesniegt piedāvājumu par 1. un 2. daļu.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt līguma projektu.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Eiropas Parlaments pieprasa, lai pretendentiem būtu administratīvās atļaujas, kas nepieciešamas līgumā ietvertās darbības veikšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: — tādu pilnīgu finanšu pārskatu (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats un pielikumi) kopija, kuri publicēti gada pārskatā un revidēti vai, ja tādi nav obligāti jāsagatavo, kuru precizitāti un patiesumu apstiprinājis pretendenta pārstāvis, vismaz par pēdējiem 3 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti,
— pierādījums par derīgu profesionālās darbības riska apdrošināšanu.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: — gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, attiecīgās daļas jomā – vismaz 2 000 000 EUR,
— profesionālās darbības riska apdrošināšana.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
— pēdējos 3 gados izpildīto darbu saraksts, sniedzot informāciju par to vērtībām, datumiem un vietām; sarakstam jāpievieno apmierinošas izpildes sertifikāti, kuros norādīts, ka darbs izpildīts noteiktajā laikā un labā profesionālajā līmenī,
— paziņojums par pakalpojumu sniedzēja vai darbuzņēmēja gada vidējo darbinieku skaitu un vadošo darbinieku skaitu pēdējos 3 gados,
— uzņēmuma profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kas saistīti ar attiecīgās daļas būvdarbu priekšmetu. Jo īpaši uzņēmumiem jāiesniedz šādi dokumenti:
1. daļa: Qualibat 5313, 5413, 5433 (vai līdzvērtīgs dokuments);
2. daļa: Qualibat 5113 (vai līdzvērtīgs dokuments);
3. daļa: Qualifelec, vidējs/liels terciārais sektors, 5. kategorija, AUT un/vai EC (vai līdzvērtīgs dokuments).
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
— vismaz 3 gadu pieredze tādu pakalpojumu sniegšanā, kas ir līdzīgi attiecīgajā daļā pieprasītajiem,
— vidējais darbinieku skaits gadā – vismaz 50 cilvēki,
— uzņēmuma profesionālā kvalifikācija, kas saistīta ar attiecīgās daļas būvdarbu priekšmetu (Qualibat u. c.).
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem

1. Cena. Svērums 70

2. Kvalitāte – ņemot vērā Eiropas Parlamenta gan darbības, gan tehniskos ierobežojumus. Svērums 25

3. Kvalitāte – cilvēkresursu organizēšana. Svērums 5

IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06A70/2015/M060.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
22.2.2016
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
Cita: darba valoda ir franču valoda.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 29.2.2016 - 10:00

Vieta:

Eiropas Parlaments, Vinstona Čērčila ēka, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbūra, FRANCIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: jūs varat piedalīties atvēršanā, kas notiks plkst. 10:00. Piedalīties var ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis. Lai varētu sagatavot caurlaidi, vismaz 2 darbdienas pirms atvēršanas jums pa e-pastu jānosūta turpmāk minētā informācija: uzņēmuma nosaukums un pārstāvja vārds un uzvārds, amats, personas apliecības numurs un dzimšanas datums. Pārstāvim līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Eiropas Parlaments organizēs obligātu vietas apmeklējumu, kas notiks 14.1.2016 (10:00) tā telpās Strasbūrā. Piedalīties var ne vairāk kā 2 katra uzņēmuma pārstāvji.
Dalība vietas apmeklējumā ir obligāta: tikai tie, kas piedalījušies, drīkstēs iesniegt piedāvājumu. Dalību apliecinās paraksts apmeklējuma reģistrā.
Eiropas Parlaments saglabā tiesības izmantot sarunu procedūru saskaņā ar Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai uzticētu veiksmīgajam pretendentam jaunus būvdarbus, kas ietver līdzīgu pakalpojumu vai būvdarbu atkārtošanu, ja šie būvdarbi atbilst šā uzaicinājuma uz konkursu pamatprojektam.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
1.12.2015