Dienstleistungen - 434844-2020

16/09/2020    S180

Polen-Rzeszów: Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 180-434844

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Hanasiewicza 17 B
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-103
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Wolski – tel. +48 694436390 – sprawy formalnoprawne, sprawy merytoryczne – osoby wymienione w pkt XIII SIWZ
E-Mail: zamowienia.jaslo@wody.gov.pl
Telefon: +48 134463311
Fax: +48 134463311

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.przetargi.wody.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.przetargi.wody.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, oraz opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.ROZ.28101.93.2020MW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, oraz opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle z podziałem na 3 części:

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych"

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71621000 Technische Analysen oder Beratung
71335000 Technische Studien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych (lewy wał rzeki Wisłoki w km 17+900 – 21+994, tj. 4 094 m w miejscowości Podleszany, Książnice, gm. Mielec, powiat mielecki, woj. Podkarpackie, lewy wał rzeki Stary Breń (Okólnica) w km 1+680 – 1+807, tj. 127 m w miejscowości Ostrówek gm. Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie)”

Zakres prac obejmuje wykonanie:

— ekspertyzy szczelności przesłony lewego wału rzeki Wisłoki w km 17+900 – 20+979, 21+319 – 21+584 i 21+889 – 21+994, o łącznej długości 3 449 m, położonego w miejscowościach Wola Mielecka, Podleszany i Książnice, gmina Mielec,

— ekspertyzy szczelności przesłony lewego wału rzeki Stary Breń (Okólnica) w km 1+680 – 1+807, o długości 127 m, położonego w miejscowości Ostrówek gm. Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

W ekspertyzie należy ocenić stan techniczny przesłony na powyższych odcinkach wału, poprzez wykonanie odpowiednich badań geotechnicznych i geofizycznych ciągłości przesłony hydroizolacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie zaobserwowano przesiąki podczas majowej powodzi w 2019 r.

Ekspertyza powinna wskazać i opisać ewentualne roboty budowlane konieczne do wykonania celem zapewnienia odpowiedniej szczelności wałów.

Ekspertyza powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego.

Otwory wiertnicze po zakończeniu wierceń należy bezwzględnie zlikwidować.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych części zamówienia precyzuje- Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji …

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 1 500,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Ocena pięcioletnia prawostronnego obwałowania rz. Wisłoki w m. Brzeźnica w km; 44+600 – 45+500 (L = 0,800 km), w km 46+200 – 47+720 (L = 1,520 km)”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71621000 Technische Analysen oder Beratung
71335000 Technische Studien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres prac obejmuje:

— wykonanie badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych wraz z protokołami kontroli okresowej dla:

• wał prawy rzeki Wisłoka w km 0+000 – 0+ 800, w km rzeki 44+600 – 45+ 500,

• wał prawy rzeki Wisłoka w km 0+000 – 1+ 520, w km rzeki 46+200 – 47+ 720.

Przedmiot umowy powinien być opracowany zgodnie z „Wytycznymi wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę”, wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, Warszawa–Katowice 2015 pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwińskiego oraz na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach (zapis na płytce CD lub DVD).

Ponadto opracowanie powinno zawierać:

1. wykaz oraz oświadczenia osób sporządzających ocenę 5-cio letnią;

2. uprawnienia zawodowe osób sporządzających ocenę 5-cio letnią;

3. oddzielny protokół kontroli pięcioletniej jako załącznik do opracowania.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych części zamówienia precyzuje – Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 500,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71621000 Technische Analysen oder Beratung
71335000 Technische Studien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec dla: prawego wału Wisłoki w km 0+000 – 1+764 Tuszyma – bezklasowy lewego i prawego wału rowu Złotnicko-Berdechowskiego w km L:0+000 – 0+255, P:0+000 – 0+256 – klasa IV

Zakres prac obejmuje:

— wykonanie badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych wraz z protokołami kontroli okresowej dla:

• wał prawy rzeki Wisłoka w km 0+000 – 0+ 800, w km rzeki 44+600 – 45+ 500,

• wał prawy rzeki Wisłoka w km 0+000 – 1+ 520, w km rzeki 46+200 – 47+ 720.

Przedmiot umowy powinien być opracowany zgodnie z „Wytycznymi wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę”, wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, Warszawa–Katowice 2015 pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwińskiego oraz na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach (zapis na płytce CD lub DVD).

Ponadto opracowanie powinno zawierać:

1. wykaz oraz oświadczenia osób sporządzających ocenę 5-cio letnią;

2. uprawnienia zawodowe osób sporządzających ocenę 5-cio letnią;

3. oddzielny protokół kontroli pięcioletniej jako załącznik do opracowania.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych części zamówienia precyzuje – Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 600,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A)

Dla części: 1: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych;

Dla części 2–3: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7, 8 do oferty.

B) Wykonawca musi wykazać: iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek udziału w zakresie dysponowania osobą jest taki sam dla wszystkich części zamówienia.

3. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 2 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7a do oferty.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy według „Wzorów umowy”, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Przedmiotowe zadania zostały opublikowane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym opublikowanym w Dz.U. UE 12.5.2020 nr 2020/S 092-219832

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 092-219832
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/09/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/09/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, POLSKA, II piętro pok. 210

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z Covid-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję online. Link do ww. transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego, tj.(https://przetargi.wody.gov.pl)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą należy złożyć za pośrednictwem platformy.

2) Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta”, itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na platformie pod adresem

http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

4) Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na platformie.

Ofertę przesłaną z pominięciem procedury opisanej powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

5) Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w instrukcji dla Wykonawców dostępnej na platformie.

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na platformie.

8) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzach oferty na platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca będzie treść dokumentów stanowiących ofertę.

10) otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy;

11) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020