Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 435020-2020

16/09/2020    S180

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2020/S 180-435020

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Személyszállítás autóbuszokkal 2020-2021 évekre

Hivatkozási szám: EKR001304202019
II.1.2)Fő CPV-kód
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás autóbuszokkal 2020-2021 évekre (Szolgálati és eseti járatok)

I. Személyszállítás különcélú menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjáratokkal (továbbiakban: szolgálati és egyedi járatok) Magyarország területén belül, minden hét minden munkanapján, a KKD II.2. pontjában meghatározott viszonylatokon (1-3. részajánlati körök).

II. Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása Magyarország területén belül (4. részajánlati kör).

A részajánlati körök a II.2. pontban, szükség szerinti számban ismételve kerülnek meghatározásra.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 107 124 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Székesfehérvár - Budapest MH LK és vissza

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Székesfehérvár - Budapest

A teljesítés helyszíneinek pontos címét az 1-3. részajánlati körök esetében KKD 1. sz. mellékletét képező Részletezett útvonalak dokumentum részajánlati körönként tartalmazza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás különcélú menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjáratokkal Magyarország területén belül, minden hét minden munkanapján Székesfehérvár - Budapest, MH Logisztikai Központ és vissza viszonylatban (18 fő, 1 db autóbusz)

Ajánlatkérő a keretösszeg megállapítása során az alábbi szállítási időbeli mennyiséggel (teljesítési napokkal) számol:

2020. évre 254 munkanap

2021. évre 254 munkanap

A szerződés keretösszegének mértéke a nyertes Ajánlattevő által megajánlott napidíj (napi nettó forint HUF megajánlás) és adott évre megadott teljesítési napok szorzata. Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Tartalék autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: Amennyiben a szerződéskötésre 2020. január 1-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 2020. január 1-jén lép hatályba.

Amennyiben a szerződéskötésre 2020. január 1-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tatabánya - Tata - Székesfehérvár és vissza

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya - Tata - Székesfehérvár

A telj. helyszíneinek pontos címét az 1-3. rk. esetében KKD 1. számú mellékletét képező Részletezett útvonalak dokumentum részajánlati körönként tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás különcélú menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjáratokkal Magyarország területén belül, minden hét minden munkanapján Tatabánya - Tata - Székesfehérvár és vissza viszonylatban (35 fő, 1 db kategóriájú autóbusz)

Ajánlatkérő a keretösszeg megállapítása során az alábbi szállítási időbeli mennyiséggel (teljesítési napokkal) számol:

2020. évre 254 munkanap

2021. évre 254 munkanap

A szerződés keretösszegének mértéke a nyertes Ajánlattevő által megajánlott napidíj (napi nettó forint HUF megajánlás) és adott évre megadott teljesítési napok szorzata. Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Tartalék autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: Amennyiben a szerződéskötésre 2020. január 1-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 2020. január 1-jén lép hatályba.

Amennyiben a szerződéskötésre 2020. január 1-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sárbogárd - Székesfehérvár és vissza

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Sárbogárd - Székesfehérvár

A teljesítés helyszíneinek pontos címét az 1-3. rk esetében KKD 1. számú mellékletét képező Részletezett útvonalak dokumentum részajánlati körönként tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás különcélú menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjáratokkal Magyarország területén belül, minden hét minden munkanapján Sárbogárd - Székesfehérvár és vissza viszonylatban (35 fő 1 db autóbusz)

Ajánlatkérő a keretösszeg megállapítása során az alábbi szállítási időbeli mennyiséggel (teljesítési napokkal) számol:

2020. évre 254 munkanap

2021. évre 254 munkanap

A szerződés keretösszegének mértéke a nyertes Ajánlattevő által megajánlott napidíj (napi nettó forint HUF megajánlás) és adott évre megadott teljesítési napok szorzata. Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Tartalék autóbusz gyártási éve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 2020.1.1-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 2020.1.1-én lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 2020.1.1-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Eseti személyszállítás - Nyugat-Magyarország

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül Nyugat-Magyarország területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása Magyarország területén belül Nyugat-Magyarország területen telephellyel rendelkező, 4db autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

Ajánlattevő Pest megyehatár - M5 fő közlekedési út - országhatár által határolt területen (Nyugat Magyarország) belül rendelkezzen telephellyel.

A keretösszeg: nettó 4 000 000,- Ft

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az Ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 4 db minimum 43 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerz. időtartamát Felek jogosultak 1 alk. meghosszabbítani legkésőbb a szerz. lejártát megelőző 30 nappal írásban, amennyiben a szerz. keretösszege még nem merült ki. A meghosszabbítás időtartama max. a fel nem használt keretösszeg által lefedett időtartamra vonatkozhat, amely nem lehet több, mint 90 nap. A keretösszeg kimerülésével, vagy a 90 nap leteltével a meghosszabbítás hatályát veszti.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 223-547110
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 13-17/LK/Kbt/182/2019-01-1HA
Rész száma: 1
Elnevezés:

Székesfehérvár - Budapest MH LK és vissza

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szalai-Busz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37414241
Postai cím: Béla király utca 7.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibusz@szalaibusz.hu
Telefon: +36 76430318
Fax: +36 76430318
Internetcím: http://www.szalaibusz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 226 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 13-17/LK/Kbt/182/2019-02-1HA
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tatabánya - Tata - Székesfehérvár és vissza

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garancia Sped Kereskedelmi, Fuvarozó, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20096362
Postai cím: Kodály Zoltán utca 16.
Város: Baj
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2836
Ország: Magyarország
E-mail: info@garanciasped.hu
Telefon: +36 304919747
Fax: +36 34588094
Internetcím: http://www.garanciasped.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36 322 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 13-17/LK/Kbt/182/2019-03-1HA
Rész száma: 3
Elnevezés:

Sárbogárd - Székesfehérvár és vissza

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Atlasz Busz Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89174805
Postai cím: Honvéd út 20.
Város: Szabadszállás
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6080
Ország: Magyarország
E-mail: info@atlaszbusz.hu
Telefon: +36 303091112
Fax: +36 76353206
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36 576 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 13-17/LK/Kbt/182/2019-04-1HA
Rész száma: 4
Elnevezés:

Eseti személyszállítás - Nyugat-Magyarország

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kloki-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56223150
Postai cím: Külterület hrsz. 030/25.
Város: Elek
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5742
Ország: Magyarország
E-mail: klokitrans@freemail.hu
Telefon: +36 709491775
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. részajánlati kör vonatkozásában:

Nyertes Ajánlattevő:

Szalai-Busz Kft.

Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Béla király Utca 7.

Adószáma: 11423216-2-03

Ajánlattevő:

Atlasz Busz Kft.

Címe: 6080 Szabadszállás, Honvéd Út 20.

Adószáma: 14862517-2-03

Ajánlattevő:

Balaton Ré-Busz '98 Kft.

Címe: 8200 Veszprém, Liszt Ferenc Utca 1.

Adószáma: 11327440-2-19

Ajánlattevő:

Five Stars Bt.

Címe: 1107 Budapest, Szállás Utca 20.

Adószáma: 28083269-2-42

Ajánlattevő:

Kloki-Trans Kft.

Címe: 5742 Elek, Külterület hrsz. 030/25.

Adószáma: 11059888-2-04

2. részajánlati kör vonatkozásában:

Nyertes Ajánlattevő:

Garancia Sped Kft.

Címe: 2836 Baj, Kodály Zoltán Utca 16.

Adószáma: 10490048-2-11

Ajánlattevő:

Atlasz Busz Kft.

Címe: 6080 Szabadszállás, Honvéd Út 20.

Adószáma: 14862517-2-03

Ajánlattevő:

Gyurok Kft.

Cím: 7843 Tésenfa, Kossuth Utca 9.

Adószám: 13052708-2-02

Ajánlattevő:

Kloki-Trans Kft.

Címe: 5742 Elek, Külterület hrsz. 030/25.

Adószáma: 11059888-2-04

Ajánlattevő:

Szak-Instrukt Kft.

Cím: 1033 Budapest, Leányfalu Utca 10.

Adószám: 10814653-2-41

3. részajánlati kör vonatkozásában:

Nyertes Ajánlattevő:

Atlasz Busz Kft.

Címe: 6080 Szabadszállás, Honvéd Út 20.

Adószáma: 14862517-2-03

Ajánlattevő:

Gyurok Kft.

Cím: 7843 Tésenfa, Kossuth Utca 9.

Adószám: 13052708-2-02

Ajánlattevő:

Kloki-Trans Kft.

Címe: 5742 Elek, Külterület hrsz. 030/25.

Adószáma: 11059888-2-04

Ajánlattevő:

Szak-Instrukt KFt.

Cím: 1033 Budapest, Leányfalu Utca 10.

Adószám: 10814653-2-41

4. részajánlati kör vonatkozásában:

Nyertes Ajánlattevő:

Kloki-Trans Kft.

Címe: 5742 Elek, Külterület hrsz. 030/25.

Adószáma: 11059888-2-04

Ajánlattevő:

Atlasz Busz KFt.

Címe: 6080 Szabadszállás, Honvéd Út 20.

Adószáma: 14862517-2-03

Ajánlattevő:

Balaton Ré-Busz '98 Kft.

Címe: 8200 Veszprém, Liszt Ferenc Utca 1.

Adószáma: 11327440-2-19

Ajánlattevő:

Five Stars Bt.

Címe: 1107 Budapest, Szállás Utca 20.

Adószáma: 28083269-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/09/2020