Építési beruházás - 435046-2016

10/12/2016    S239

Magyarország-Budapest: Vallási célú épületek kivitelezése

2016/S 239-435046

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Nemzeti azonosító szám: AK23103
Postai cím: Síp utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paszternák Tamás
E-mail: paszternak.tamas@bzsh.hu
Telefon: +36 14135500/202
Fax: +36 14135500/202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mazsihisz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mazsihisz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:34:1076755808632117:search:NO:RP::
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Postai cím: Balaton utca 25. IV. emelet 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Judit, ügyvéd
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Telefon: +36 13023323
Fax: +36 13541535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mazsihisz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mazsihisz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Postai cím: Balaton utca 25. IV. emelet 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Judit, ügyvéd
Telefon: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mazsihisz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mazsihisz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyház
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11–13. szám (34199. hrsz.) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója II. és III. fázis.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212360 Vallási célú épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11–13. szám (34199. hrsz.) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója II. és III. fázis.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45262100 Állványozás
45262210 Alapozás
45262310 Vasbetonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45422000 Ácsipari szerelési munka
44230000 Építőipari ácsmunka
45410000 Vakolás
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45432130 Padlóburkolás
45261310 Bádogosmunka
45421000 Asztalosipari munka
45421110 Ajtó- és ablakkeret beszerelése
45442100 Festés
45442000 Védőbevonat felvitele
45261400 Szigetelési munkák
45421160 Épületlakatos munka
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
45310000 Villamos szerelési munka
35125000 Felügyeleti rendszerek
35125100 Érzékelők
35125300 Biztonsági kamerák
35121700 Riasztórendszerek
31625200 Tűzriasztó berendezések
48952000 Hangosítórendszerek
32340000 Mikrofonok és hangszórók
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
77300000 Kertészeti szolgáltatások
45313100 Felvonó szerelése
42416100 Felvonó
39141000 Konyhai bútor és felszerelés
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11–13.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11–13. szám (34199. hrsz.) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója építési munkáinak II. és III. fázis kivitelezése az „Együttélés Háza” elnevezésű projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A rekonstrukció az alábbi főbb munkarészekből és mennyiségekből áll:

Szintek bruttó alapterülete.

Pince 544,1 m².

Földszint 1 311,8 m².

I. emelet 1 311,8 m².

II. emelet 1 193,5 m².

III. emelet 1 193,5 m².

Tetőtér 546,2 m².

Tetőtér galéria 220 m².

Összes szintterület: 5 776,8 m².

Bontási munkák: az 5 776,8 m²-es épületen belül a meglévő épületgépészeti és elektromos rendszerek teljes elbontása, a szerkezetépítési munkákon belül a megjelölt részeken a szükséges bontások elvégzése, a tető bontása (ács szerkezetek, bádogos munkák), a nem szükséges válaszfalak és álmennyezetek bontása, valamint a kijelölt helyeken a burkolatok bontása, liftek bontása, nyílászárók bontása a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Műemléki kivitelezés: a teljes épület műemlék, ezen belül kiemelten kell kezelni a zsinagóga tér kivitelezését, amelyet jelentős részben restaurátori munkaként kell elvégezni. A templomtér eredeti állapotába kerül helyreállításra (templomtérben elvégzendő munkákat a Műszaki Leírás külön fejezete tartalmazza), mely egyben kiállító térként is funkcionál majd a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Új fémlemez fedés kerül kialakításra a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Tetőhéjalás: új tetőhéjalás készül, a hozzá szükséges bádogos munkával együtt a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Burkolatok: új padlóburkolatok, falburkolatok, álmennyezetek készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Vakolatok: az újonnan elkészül falak, ill. homlokzatok javítva, ill. újra vakolva készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Festések: minden falfestésre kerül, jelentős részük restaurálásra a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Asztalos munkák: jelentős részük restaurátori munka, új belső nyílászárók és ablakok készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Épületgépészet: a teljes épületben új épületgépészeti rendszer készül, vízhálózattal, csatornahálózattal, fűtéssel, hűtéssel, szellőzéssel a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Erős- és gyengeáramú kivitelezés: a teljes épületben új elektromos erős-, és gyengeáramú rendszer kerül kiépítésre a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Kert- és környezetrendezés: az épület 580 m²-es belső udvarában a kiviteli terv szerinti kert kerül kialakításra.

Restaurátori munkák, amelyek szakrestaurátori szakvélemény szerint kerülnek kivitelezésre:

— kőrestaurátori munka,

— festőrestaurátori (díszítőfestés, aranyozás) munka,

— fémrestaurátori munka,

— farestaurátori munka.

Belsőépítészeti munkák: a belsőépítészeti tervdokumentáció alapján kell elkészíteni, jelentős része a Zsinagóga tér/kiállító tér belsőépítészeti kialakítására vonatkozik (kb. 1 200 m²) a kiviteli tervdokumentáció alapján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési projektterv / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A kivitelezésben közreműködő szakemberek szakmai tapasztalata / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont)

A kizáró okok igazolási módja:

Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az Európai Unió Bizottsága 2016/7, (5.1.2016.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján és a 321/2015. (X.30.) K. r. II. fejezetének megfelelően kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ESPD formanyomtatványát ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció részeként elektronikus, szerkeszthető formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike köteles külön kitölteni és benyújtani az ajánlatban az ESPD formanyomtatványát.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani e szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatokat, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD formanyomtatványt. Ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot is csatolni kell, ha az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem támaszkodik más szervezet/személy kapacitásaira.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania ezen alvállalkozókra vonatkozó kizáró okokat illetően.

Ajánlatkérő azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) K. r. 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja.

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 1. § (2) bek.-nek megfelelően az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A K.r.13. §-ban foglaltak szerint, a folyamatban lévő változásbejegyzés esetén annak dokumentumait, hiánya esetén nemleges nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlatban.

Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint.

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K. r.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott III.1.2. P.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a K. r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV/B. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a K. r. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt köteles benyújtani.

A P.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) -(8) bekezdései alkalmazandók.

P.) A K. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására – az ajánlati felhívás feladásának időpontját (az ajánlati felhívás VI.5. pont) megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület felújítás és/vagy rekonstrukció/műemlék épületekre vonatkozó kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a III.1.2) P) ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a K. r. 19. § (3) bekezdése szerint járhat el.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőre vonatkozó, a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmasságot kizáró tényező:

P1.) Alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának időpontját (az ajánlati felhívás VI.5. pont) megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület felújítás és/vagy rekonstrukció/műemlék épületekre vonatkozó kivitelezési tevékenység) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a 1 000 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: K.r.)1.§(1) bek.nek megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a III.1.3.M1.)-M5.)pontokban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a K.r.2.§(5)bek. alapján jelzi, hogy az ESPD-ben az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az ESPD IV/C részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a K.r. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,ha Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(11)bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz,és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a K.r.3.§(2)bekezdése szerint kell eljárni.

Közös ajánlattétel esetén a K.r.3.§(3)bek. szerint kell eljárni.

A M1.)-M.5.)pontokban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt.65.§(7) és (9)bekezdései alkalmazandók.

M1.) A K.r.21.§(1)bek. b) pontja alapján – az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(7)bek. szerinti felhívására – az ajánlati felhívás feladásától (az ajánlati felhívás VI.5.pont) visszafelé számított öt évben teljesített,legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya (műemléki épület felújítás és/vagy rekonstrukció/műemlék épületre vonatkozó kivitelezési tevékenység) szerinti építési beruházásainak ismertetése.

Az ismertetéshez csatolni kell a K.r.22.§(3)bek. alapján a megjelölt építési beruházásokra vonatkozó igazolást az alábbi adatokkal:

— a teljesítés ideje: a kezdési és befejezési határidő (év/hónap/nap),ezen belül a sikeres műszaki átadás-átvétel dátumának megjelölésével,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— az információt adó személy neve,telefonszáma,e-mail címe,

— az építési beruházás tárgya olyan részletességgel,hogy a megadott adatokból megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés,

— az ellenszolgáltatás nettó összege és

— nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte,az ismertetésben szerepelnie kell,hogy milyen arányban részesült az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból,

— a teljesítés helyének pontos meghatározása.

M2.) A K.r.21.§(2)bek.b) pontja alapján – az ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)-(7)bek. szerinti felhívására – azon szakembereinek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ismertetéshez igazolásként csatolni kell:

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, és nyilatkozatát a rendelkezésre állásról;

— végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, ajánlattevő megadhatja a szakember névjegyzéki/kamarai számát.

M3.) A K.r.21.§ (2) bek. c) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a K.r.24.§(3) bek.-nek megfelelően.

M4.) A K.r.21.§(2) bek. f) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a K.r.24.§(4)bek. megfelelően.

M5.) A K.r.21.§(1)bek. és a Kbt.65.§(1)bek.c)pontja alapján az ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, ill. a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A műszaki, ill. szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (az ajánlati felhívás VI.5.pont) visszafelé számított 5 évben 1 db befejezett,sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,az 1997.évi LXXVIII. tv. 2.§9.pontja szerinti kulturális ill. művelődési célú, közhasználatú,műemléki törzsszámmal (vagy az adott ország műemléki védettséget jelentő regisztrációjával) rendelkező épület teljes felújítására vonatkozó legalább nettó 1 000 000 000 HUF értékű referenciamunkával,

a) amely referencia tartalmazott legalább 800 m² kiállító tér és 400 m² területű kert teljes felújítását,kivitelezését, továbbá

b) amely referencia tartalmazott kőrestaurátori,festőrestaurátori munkát díszítőfestéssel és aranyozással,fémrestaurátori és farestaurátori munkát,mely restaurálási munkák értéke összesen elérte a nettó 100 000 000 HUF-ot.

Az a) és b)pontban előírt követelménynek külön-külön kell megfelelni,de ha ugyanazon referenciamunka az a) és b)pont szerinti feltételnek is megfelel,akkor azt ajánlattevő egy referenciaigazolással is teljesítheti.A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak,ha a teljesítés időpontja,a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

M2.) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább:

a) 1 fő projektvezető szakemberrel,aki a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. MV-É-M vagy MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-É-M kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

c) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

d) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

e) 1 fő restaurátor művész vagy okleveles restaurátor művész végzettségű (49/2013(XI.20.)Korm. rend.7.§(3) bek. szerinti képzettség) szakemberrel.

Ajánlatkérő valamennyi szakember tekintetében egyenértékű végzettséggel való rendelkezést is elfogad.

A szakembereknek rendelkeznie kell tárgyalóképes magyar nyelvismerettel vagy ajánlattevőnek magyar nyelvű tolmácsot kell biztosítani.

Az M2/a) és b)pontja szerinti követelmény esetén egy szakember mindkét pozícióra is megjelölhető.

Az ajánlatban meg kell jelölni,hogy melyik szakembert melyik előírás vonatkozásban veszi igénybe ajánlattevő.

M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem rendelkezik műemlék épületek és környezetének rekonstrukcióját is magában foglaló építőipari kivitelezésre vonatkozó /ISO9001 építőipari generál kivitelezés/fővállalkozói kivitelezés érvényességi területre vonatkozó MSZ EN ISO9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal,vagy a 321/2015.(X.30.)K.r.24.§(3)bek. szerinti egyenértékű dokumentummal.

M4.) Alkalmatlan,ha nem rendelkezik műemlék épületek és környezetének rekonstrukcióját is magában foglaló építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal,vagy a 321/2015.(X.30.)K.r.24.§(4)bek. szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal (környezetvéd. rendszer leírása)

M5.) Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek,vagy nem

rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás: értékelési részszempont, minimum 36 hónap maximum 60 hónap.

Késedelmi kötbér: A kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: A kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a.

Teljesítési és a jótállási biztosíték: mértéke a Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdése szerint.

A tartalék keret mértéke: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Az előleg mértéke nettó 75 000 000 HUF.

A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § az irányadók.

Az építési beruházás kiviteli munkái építési engedély kötelesek. Az ÁFA törvény 142. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a fordított adózás alkalmazásának feltételei fennállnak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/01/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/01/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Balaton u. 25. IV. emelet 4.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4), (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhető a Közbeszerzési Adatbázisban, az Ajánlatkérőhöz rendelt „Rumbach Zsinagóga rekonstrukciója” nevű eljárás adatlapján.

A dokumentáció letöltését jelezni kell az iratminták között található Regisztrációs adatlap kitöltésével és a drmolnar@mugyved.axelero.net címre történő megküldésével.

2.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerinti formában nyújtható. Az ajánlati biztosíték átutalása esetén az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11707024-20262095-00000000 számú számlájára kell átutalni, a következő megjelöléssel: „Rumbach Zsinagóga rekonstrukciója” Az átutalás teljesítését a pénzügyi intézmény által kiállított igazolással kell igazolni.

3.Az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66.§ (2), (4), (5), és (6) bek. a) – b) pontja, a Kbt. 65.§ (7), a Kbt. 67.§ (4) bek., a Kbt. 134.§ (5) bek. szerinti, a Kbt. 66.§ (6) bek. és a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a nemleges nyilatkozatokat.

4.Ajánlatkérő előírja az ESPD II. rész D. pontjának kitöltését.

5.Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és tételes árazott költségvetést csatolni a közbeszerzési dokumentáció szerint.

6. Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi, műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban foglaltak szerint.

7. Az ajánlatoknak a felhívás II.2.5. pontjában előírt részszempontok szerinti értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 1-100, mely minden részszempont esetén azonos.

8. Ajánlatkérő az ajánlati ár esetében a fordított arányosítás, Építésszervezési projektterv részszempontnál, és a kivitelezésben közreműködő egyes szakemberek szakmai tapasztalata részszempontjai esetén a sorbarendezés és a fordított arányosítás együttes módszerét, a jótállás körében pedig az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az egyes részszempontok tekintetében, részletes szabályait az Ajánlati Dokumentáció I. fejezete tartalmazza.

9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján nem biztosít újabb hiánypótlást, ha a már elrendelt hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10. A tárgy szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételes közbeszerzés

11. Ajánlatkérő nem kíván élni a Kbt.81.§ (4)-(5) bek.-ben foglalt lehetőségekkel.

12. Részajánlattétel kizárása: Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A beruházás egységes kialakítását és az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani.

13. Ajánlatkérő a felhívás megjelenését követő 10. munkanapon 9:00 órai kezdettel a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel.

14.Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles „C.A.R.” felelősségbiztosítást (2 000 000 000 HUF/év és 200 000 000 HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.

15. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2. a) – d) pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal, melynek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Molnár Judit, lajstromszám.: 00207.

17. Az ajánlati felhívás által nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. tv. rendelkezései az irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(10) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2016