Supplies - 435252-2018

Display compact view

05/10/2018    S192

Slovenija-Ljubljana: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema

2018/S 192-435252

Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti

Blago

Direktiva 2009/81/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Ministrstvo za obrambo
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Gordana Bratovž
E-pošta: gordana.bratovz@mors.si
Telefon: +386 14712424
Telefaks: +386 14712762

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.mors.si

I.2)Vrsta naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki
I.3)Glavna področja dejavnosti
Obramba
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Ročno protioklepno orožje z 1-kratno uporabo, 90 mm, RGW90
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Tehnično skladišče Drulovka.

Šifra NUTS SI SLOVENIJA

II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave:
Ročno protioklepno orožje z 1-kratno uporabo, 90 mm, RGW 90 (1 300 kom).
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

35000000 Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema, 35300000 Orožje, strelivo in pripadajoči deli, 35320000 Strelno orožje

II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 6 272 500 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu v Uradnem listu Evropske unije
Direktiva 2009/81/ES
1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v UL EU v skladu z Direktivo 2004/18/ES
Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov: tehničnih
Ročno protioklepno orožje za 1-kratno uporabo (RPOO-1) RGW 90, 90 mm, je v operativni uporabi SV od leta 2008 (sklep o uvedbi, NGŠ, št. 4301-48/2007-41 z dne 28.1.2008). RGW 90 predstavlja formacijsko oborožitev za protioklepno delovanje in delovanje po drugih utrjenih ciljih na kratke razdalje v osnovnih taktičnih sestavih SV (oddelek, vod). Za njegovo uporabo in popolnjevanje so izdelane materialne formacije enot. Za uporabo orožja/streliva so izdelani program in načrt usposabljanja, izšolani inštruktorji, usposobljeni vzdrževalci streliva in pirotehniki ter pridobljena in prevedena tehnična in uporabniška dokumentacija. Za vse uporabnike RPOO-1 RGW 90 (Velika Britanija, Singapur, Slovenija, Švica idr.) proizvaja in trži RGW 90 samo 1 proizvajalec, in sicer Dynamit Nobel Defence GmbH, Nemčija, zato je bilo povabilo k oddaji ponudbe poslano le omenjenemu podjetju.
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
MORS 193/2018-ON-PSPb, 430-208/2018
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Številka obvestila v UL: 2018/S 175-397975 z dne 12.9.2018

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: MORS 193/2018-ON-PSPb Naziv: Ročno protioklepno orožje z 1-kratno uporabo, 90 mm, RGW90
V.1)Datum oddaje naročila:
25.9.2018
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Dynamit Nobel Defence GmbH
Poštni naslov: Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8
Kraj: Burbach
Poštna številka: 57299
Država: Nemčija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 7 800 000 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 22
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 6 272 500 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
Predhodno informativno obvestilo za naročilo na področju obrambe in varnosti je bilo objavljeno na Portalu JN pod št. JN006285/2018-L01 z dne 11.9.2018.
VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Ministrstvo za obrambo
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

VI.3.2)Vložitev pritožb
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Ministrstvo za obrambo
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
2.10.2018