Varer - 435260-2019

17/09/2019    S179    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Sorø: Medicinske gasser

2019/S 179-435260

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Rimborg
E-mail: carri@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93567950

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Medicinske luftarter og forsyningsanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
24111500 Medicinske gasser
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opstilling og drift af forsyningsanlæg til flydende medicinsk oxygen samt levering af medicinske luftarter på flasker.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24111500 Medicinske gasser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I vort forberedelsesarbejde med at udbyde medicinske gasser og forsyningsanlæg til hele Region Sjælland, vil vi afholde et høringsmøde. Her kan interesserede Tilbudsgivere komme med deres kommentarer og input til det præliminære materiale.

Dette materiale er ikke det endelige materiale.

Høringsmødet finder sted torsdag den 26.9.2019, i tidsrummet kl. 09:00 - 15:00 på adressen: Ny Østergade 12, 2. sal, 4000 Roskilde.

Der er adgang til bygningen fra Ny Østergade, som vi opfordrer til at benytte og parkering bag ved bygningen på Roskilde Sygehus parkeringsplads (2 timer).

Ordregiver vil efter tilmeldingsfristens udløb, tildele et mødetidspunkt på dagen.

Der afsættes op til 60 minutter til den enkelte Tilbudsgiver.

For skriftlig tilmelding og rekvirering af materiale, fremsendes e-mail til:

Udbudskonsulent Carsten Rimborg, e-mail: carri@regionsjaelland.dk

Senest fredag den 20.9.2019 kl. 12:00

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/10/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2019