Dienstleistungen - 435294-2020

16/09/2020    S180

Polen-Warschau: Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste

2020/S 180-435294

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 120-292330)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 012070669
Postanschrift: ul. Krucza 50
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-025
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Dominikowska
E-Mail: pzp@paih.gov.pl
Telefon: +48 223349821

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.paih.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie PMT na 12 rynkach

Referenznummer der Bekanntmachung: BPR.CZP.25.07/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie Polskie Mosty Technologiczne na 12 rynkach: Kazachstan, Kanada, ZEA, Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur, Malezja, Chiny, Meksyk, Kenia, Tajwan, USA na 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl (dalej jako „Platforma” lub „System”).

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu operacyjnego Inteligentny rozwój na lata 2014–2020.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 120-292330

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/09/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/09/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/09/2020
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 24/09/2020
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: