Dienstleistungen - 435371-2020

16/09/2020    S180

Ungarn-Budapest: Technische Kontrolle

2020/S 180-435371

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: AK18470
Postanschrift: Pap Károly utca 4–6.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1139
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): dr. Módos István
E-Mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nfp.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nfp.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Tuzsér-Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátására”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71631000 Technische Kontrolle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Tuzsér-Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátására”

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung
71520000 Bauaufsicht
71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hauptort der Ausführung:

Kékcse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tuzsér települések közigazgatási területei, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

A Nyertes ajánlattevő által elvégzendő főbb feladatok:

— A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok, valamint a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint) ellátása során,

— FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység, mely az ajánlatkérő érdekében eljárva felügyeli a kiviteli munkákat, bírálja el az esetleges vállalkozói követeléseket, változtatási javaslatokat,

— A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának elősegítése,

— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,

— Tervek átvizsgálása, ellenőrzése, jóváhagyása, az építési munkák szükséges gyakoriságú műszaki ellenőrzése,

— Az esetlegesen felmerülő tervmódosítások véleményezése, mérnöki jóváhagyása, a szükséges engedélyek beszerzésének és meglétének ellenőrzése,

— Építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés) összehívása, tartása,

— Az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése,

— Több kivitelező esetén a kivitelezők munkájának összehangolásának ellenőrzése, fővállalkozók közötti egyeztetések és kooperációk megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása,

— A kivitelezői szerződés(ek) előrehaladásának műszaki dokumentálása,

— A kivitelezői követelések véleményezése, elbírálása, javaslat a megrendelői válaszra,

— Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban, a próbaüzemi eljárásban és az azt követő folyamatokban a jótállási időszak alatt,

— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,

— A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó szervezettel,

— Az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §-ában, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat,

— A Projekt megvalósításának ellenőrzése a támogatási szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján,

— A Megbízó szakszerű támogatása a kivitelezők kiválasztására irányuló további közbeszerzési eljárásokban, az építésre irányuló további vállalkozási szerződés(ek) előkészítésében és megkötésében,

— A vállalkozói számlák és a hozzá kapcsolódó alvállalkozói számlák ellenőrzése és írásos mérnök jelentés elkészítése Megbízó részére valamennyi kivitelezői szerződéshez kapcsolódóan írásos tájékoztatása,

— A támogatási szerződésben foglalt esetleges horizontális vállalások kivitelezőre irányadó vállalásainak ellenőrzése,

— Az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása,

— Mérnöki tanácsadás és műszaki felügyeleti támogatás az ajánlatkérő számára a Projekt zárásáig (a kivitelező szerződésének lejártáig),

— Együttműködés a PR-tanácsadóval,

— A kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátása a vonatkozó hatályos jogszabályokban (191/2009.(IX. 15.) Kormányrendelet; 266/2013.(VII.11) Kormányrendelet) meghatározottak szerint.

Nyertes ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP-2.2.4-15-2016-00006

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 134-275067

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Megbízási szerződés a „Tuzsér-Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellá

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
13/06/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: KEHOP Víziközmű Mérnök Konzorcium
Postanschrift: Nagysándor József u. 6.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 22 682 415.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Szerződésmódosítás dátuma: 2020. július 17.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148.§ előírásai szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71631000 Technische Kontrolle
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung
71520000 Bauaufsicht
71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Kékcse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tuzsér települések közigazgatási területei, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Nyertes ajánlattevő által elvégzendő főbb feladatok:

— A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok, valamint a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint) ellátása során,

— FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység, mely az ajánlatkérő érdekében eljárva felügyeli a kiviteli munkákat, bírálja el az esetleges vállalkozói követeléseket, változtatási javaslatokat,

— A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának elősegítése,

— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,

— Tervek átvizsgálása, ellenőrzése, jóváhagyása, az építési munkák szükséges gyakoriságú műszaki ellenőrzése,

— Az esetlegesen felmerülő tervmódosítások véleményezése, mérnöki jóváhagyása, a szükséges engedélyek beszerzésének és meglétének ellenőrzése,

— Építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés) összehívása, tartása,

— Az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése,

— Több kivitelező esetén a kivitelezők munkájának összehangolásának ellenőrzése, fővállalkozók közötti egyeztetések és kooperációk megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása,

— A kivitelezői szerződés(ek) előrehaladásának műszaki dokumentálása,

— A kivitelezői követelések véleményezése, elbírálása, javaslat a megrendelői válaszra,

— Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban, a próbaüzemi eljárásban és az azt követő folyamatokban a jótállási időszak alatt,

— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,

— A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó szervezettel,

— Az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §-ában, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat,

— A Projekt megvalósításának ellenőrzése a támogatási szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján,

— A Megbízó szakszerű támogatása a kivitelezők kiválasztására irányuló további közbeszerzési eljárásokban, az építésre irányuló további vállalkozási szerződés(ek) előkészítésében és megkötésében,

— A vállalkozói számlák és a hozzá kapcsolódó alvállalkozói számlák ellenőrzése és írásos mérnök jelentés elkészítése Megbízó részére valamennyi kivitelezői szerződéshez kapcsolódóan írásos tájékoztatása,

— A támogatási szerződésben foglalt esetleges horizontális vállalások kivitelezőre irányadó vállalásainak ellenőrzése,

— Az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása,

— Mérnöki tanácsadás és műszaki felügyeleti támogatás az ajánlatkérő számára a Projekt zárásáig (a kivitelező szerződésének lejártáig),

— Együttműködés a PR-tanácsadóval,

— A kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátása a vonatkozó hatályos jogszabályokban (191/2009.(IX. 15.) Kormányrendelet; 266/2013.(VII.11) Kormányrendelet) meghatározottak szerint.

Nyertes ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 22 682 415.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: KEHOP Víziközmű Mérnök Konzorcium
Postanschrift: Nagysándor József u. 6.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A különös szerződési feltételek 9.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság: K&H Bank Zrt.

10402166-21612084-00000000

Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság: Takarékbank Zrt.

50800104-11097019-00000000

EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság: Erste Bank Hungary Nyrt.

11600006-00000000-81036884

SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság: K&H Bank Zrt.

10201006-50262438-00000000

Perfektum Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság: UniCredit Bank Hungary Zrt.

10918001-00000085-47150008

HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság: CIB Bank Zrt.

10700024-68001032-51100005

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Az OVIBER Szolgáltató és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-177385/32. számú jogerős határozatának értelmében megszűnt, és beolvadt az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaságba.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 22 682 415.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 22 682 415.00 HUF