We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 43542-2022

26/01/2022    S18

Poland-Łęczna: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2022/S 018-043542

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-655827)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Postal address: ul. Krasnystawska 52
Town: Łęczna
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21 010
Country: Poland
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Telephone: +48 817526315
Fax: +48 817526301
Internet address(es):
Main address: www.spzoz.powiatleczynski.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ PRODUKTÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ – powtórka

Reference number: SPZOZ-DZ/20/2021
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-655827

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: zestaw nr 19
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

3.7. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy z wyłączeniem zestawu nr 19, poz. 1 tj. „Pakiet odczynnikowy duży” którego termin ważności wynosi 3 miesiące licząc od daty dostawy.

Read:

3.7. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy z wyłączeniem zestawu nr 19, którego termin ważności wynosi 3 miesiące licząc od daty dostawy.

Section number: IV.2.2
Lot No: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Place of text to be modified: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 31/01/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.6
Lot No: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Place of text to be modified: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 29/04/2022
Read:
Date: 06/05/2022
Section number: IV.2.7
Lot No: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Place of text to be modified: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 31/01/2022
Read:
Date: 07/02/2022
VII.2)Other additional information: