Služby - 435444-2018

06/10/2018    S193

Lucembursko-Lucemburk: Stěhování administrativních oddělení Soudního dvora Evropské unie

2018/S 193-435444

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 171-387877)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://curia.europa.eu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stěhování administrativních oddělení Soudního dvora Evropské unie

Spisové číslo: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Hlavní kód CPV
98392000 Stěhovací služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Soudní dvůr rozhodl zahájit nabídkové řízení s cílem uzavření smlouvy na poskytnutí stěhovacích služeb různých administrativních jednotek Soudního dvora. Stěhování bude probíhat mezi budovou T/T bis, kterou v současnosti Soudní dvůr užívá, a budovou Tour C, která náleží do komplexu budov Soudního dvora a aktuálně je ve výstavbě.

Mise zahrnuje 5 úkolů:

- koordinaci a přípravné práce stěhování,

- zpřístupnění různých zařízení a materiálu (kamiony, výtahy, vozíky, kartonové krabice atd.),

- stěhovací služby jako takové,

- koordinaci odpojení a opětovného připojení telefonních stanic, počítačů a tiskáren,

- koordinaci úklidových služeb.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/10/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 171-387877

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
VII.2)Další dodatečné informace:

Bod 2 ceníku v příloze 4 zadávací dokumentace se mění takto:

Počet pracovníků provádějících stěhování za den: 40.

Uchazečům se proto doporučuje, aby vzali v úvahu, že počet pracovníků provádějících stěhování je stanoven na 40 za den stěhování a že jsou proto povinni sdělit denní sazbu (odpovídající 10 hodinám práce na osobu) s ohledem na požadovanou pracovní sílu.