Tjenesteydelser - 435444-2018

06/10/2018    S193

Luxembourg-Luxembourg: Flytning af Den Europæiske Unions Domstols administrative afdelinger

2018/S 193-435444

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 171-387877)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://curia.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Flytning af Den Europæiske Unions Domstols administrative afdelinger

Sagsnr.: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Domstolen har besluttet at iværksætte en udbudsprocedure med henblik på at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende flytning af Domstolens forskellige administrative afdelinger i forbindelse med fraflytning af lokalerne i bygning T/T bis og tilflytning til C-bygningen (Tour C), der er under konstruktion, i det nye ejendomskompleks.

Opgaven omfatter 5 faser:

— koordinering og forberedende arbejder inden flytningen,

— tilvejebringelse af forskelligt materiel (lastbiler, lifte, vogne, kasser osv.),

— egentlige flyttetjenester,

— koordinering af afbrydelse og tilslutning af telefoner, computere og printere,

— koordinering af rengøringstjenester.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 171-387877

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Punkt 2 i prislisten i bilag 4 til udbudsbetingelserne er ændret som følger:

Antal flyttefolk pr. dag: 40.

Tilbudsgiverne anmodes således om at tage højde for, at antallet af flyttefolk er fastsat til 40 pr. flyttedag, og de skal derfor angive en dagsats (svarende til 10 arbejdstimer pr. person) under hensyntagen til det krævede antal flyttefolk.