Servicii - 435444-2018

06/10/2018    S193

Luxemburg-Luxemburg: Mutarea serviciilor administrative ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

2018/S 193-435444

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 171-387877)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Mutarea serviciilor administrative ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Cod CPV principal
98392000 Servicii de transfer
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Justiție a decis să lanseze prezenta licitație pentru atribuirea unui contract de prestare a serviciilor de mutare pentru diferitele unități administrative ale Curții de Justiție în contextul eliberării spațiilor clădirii T/T bis și ocuparea noului turn C, aflat în prezent în construcție, al complexului său imobiliar.

Misiunea are 5 componente:

— coordonare și lucrări pregătitoare pentru mutare,

— furnizarea de diverse echipamente (camioane, ascensoare, cărucioare, cutii, etc.),

— servicii de mutare efective,

— coordonarea deconectărilor și reconectărilor telefoanelor, computerelor și imprimantelor,

— coordonarea serviciilor de curățenie.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/10/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 171-387877

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
VII.2)Alte informații suplimentare:

Punctul 2 din lista de prețuri din Anexa 4 din caietul de sarcini se modifică după cum urmează:

Numărul de agenți de mutare pe zi: 40.

Prin urmare, ofertanților li se recomandă să ia în considerare faptul că numărul de agenți de mutare este stabilit la 40 pe zi de mutare și, prin urmare, li se cere să furnizeze un tarif zilnic (echivalent cu 10 ore de lucru pe persoană), luând în considerare forța de muncă solicitată.