Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 435444-2018

06/10/2018    S193    Europeiska unionens domstol - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Flytt av domstolens administrativa tjänsteavdelningar

2018/S 193-435444

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 171-387877)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: AO-UGB@curia.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://curia.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Flytt av domstolens administrativa tjänsteavdelningar

Referensnummer: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98392000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Domstolen har beslutat att lansera denna anbudsinfordran i syfte att ingå tjänsteavtal avseende flytt av de olika administrativa enheterna i domstolens fastighetskomplex i samband med att lokalerna i byggnad T/T bis frigörs och att den nya byggnaden Tour C, som för närvarande är under konstruktion, tas i besittning.

Uppdraget inbegriper fem delar:

- Samordning av förberedande arbete inför flytten.

- Tillhandahållande av diverse material (lastbilar, lyftutrustning, vagnar, flyttkartonger, etc.).

- De faktiska flyttjänsterna.

- Samordning av frånkoppling och inkoppling av telefoner, datorer och skrivare.

- Samordning av städtjänster.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/10/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 171-387877

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
VII.2)Övriga upplysningar:

Punkt 2 i prislistan i bilaga 4 till förfrågningsunderlaget har ändrats enligt följande:

Antal personer per dag i flyttpersonalen: 40.

Anbudsgivarna uppmuntras ta hänsyn till att flyttpersonalen ska bestå av 40 personer per flyttdag och anbudsgivarna ska följaktligen tillhandahålla uppgifter om dagsarvode (motsvarande 10 timmars arbete per person) i enlighet med de personalresurser som efterfrågas.