Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 435447-2018

06/10/2018    S193

Belgija-Bruselj: Študije s področja trgovine z ljudmi – sklopi 1, 2 in 3

2018/S 193-435447

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate General Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Poštni naslov: Office LX46 - 5/115
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študije s področja trgovine z ljudmi – sklopi 1, 2 in 3

Referenčna številka dokumenta: HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilji študij so:

— sistematično pregledati delovanje nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmov za napotitev v vseh državah članicah EU,

— izračunati ekonomske, socialne in človeške stroške trgovine z ljudmi v EU, in ne na globalni ravni,

— proučiti učinek pristopa EU do boja proti trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja ter spodbuditi razširjanje dobrih praks med državami EU.

Te študije je Komisija v svojem sporočilu iz leta 2017 umestila med ključne ukrepe, namenjene zagotavljanju podpore pri delu držav članic, deležnikov in Evropske komisije na tem področju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Študija o pregledu delovanja nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmov za napotitev držav članic

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85300000 Storitve socialnega varstva in z njimi povezane storitve
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

V okviru študije je treba:

— zagotoviti vpogled v stanje delovanja nacionalnih in, kjer je ustrezno, nadnacionalnih mehanizmov za napotitev vseh držav članic EU,

— opredeliti dobre prakse, modele in primere delovanja nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmov na napotitev,

— zagotoviti posebna priporočila glede izboljšanja delovanja nacionalnih in nadnacionalnih mehanizmov za napotitev v korist žrtvam in tako države članice podpreti pri izvajanju Direktive 2011/36/EU ter zagotoviti nasvete Evropski komisiji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sklad za notranjo varnost (policija)

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Študija o ekonomskih, socialnih in človeških stroških trgovine z ljudmi

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85300000 Storitve socialnega varstva in z njimi povezane storitve
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

V okviru te študije je treba:

— zagotoviti izčrpen pregled literature o ekonomskih, socialnih in človeških stroških trgovine z ljudmi ob upoštevanju informacij in metodologij, ki so na razpolago v državah članicah EU. Vključiti je treba ustrezne ocenjene vrednosti, izražene v eurih,

— zagotoviti kritično analizo razpoložljivih modelov in metodologij ter priporočila glede metodologij, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v EU,

— upoštevati razpoložljivo literaturo, zlasti študijo o možnih metodologijah in ekonomski analizi stroškov, ki izhajajo iz nasilja zaradi spola („Estimating the costs of gender-based violence in the European Union“), ki jo je naročil Evropski inštitut za enakost spolov, in osnovnega dokumenta Urada Združenih narodov za droge in kriminal o ranljivosti, posledicah in ukrepih v zvezi s trgovino z ljudmi („An Introduction to Human Trafficking: vulnerability, impact and action“) iz leta 2008,

— posebno pozornost nameniti ljudem, in ne nasilju na splošno ali le nasilju nad ženskami. Pri študiji je treba zato uporabiti pristop, ki temelji na enakosti spolov, in zagotoviti vključevanje načela enakosti spolov v celotni analizi,

— trgovino z ljudmi obravnavati kot resno obliko kriminala in nasilja nad ženskami in dekleti. Vse oblike izkoriščanja v kontekstu trgovine z ljudmi je treba obravnavati enakovredno.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 350 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sklad za notranjo varnost (policija)

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Študija o pristopu EU do boja proti trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85300000 Storitve socialnega varstva in z njimi povezane storitve
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

V okviru študije je treba:

— zagotoviti poglobljeno kritično pravno analizo tega, kako trgovino z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja obravnavajo pravni instrumenti EU,

— zagotoviti kritično in uravnoteženo oceno tega, kako se trgovina z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja obravnava v političnem okviru EU, in sicer s proučitvijo instrumentov, ki so jih sprejele različne institucije in agencije EU,

— zagotoviti kritično in uravnoteženo analizo tega, kako in v kolikšni meri je pravni in politični okvir EU vplival na nacionalne politike in prakse,

— zagotoviti kritično in uravnoteženo analizo prednosti in slabosti pravnega in političnega okvira EU v zvezi z obravnavo spolnega izkoriščanja,

— upoštevati ugotovitve študije o spolnih vidikih trgovine z ljudmi, študije o izčrpnem pregledu projektov boja proti trgovini z ljudmi, ki jih financira Evropska komisija, in poročilo uporabnikov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sklad za notranjo varnost (policija)

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/11/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 20/11/2018
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Evropska komisija, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Vsakega ponudnika lahko zastopa največ 1 oseba (vsaj 1 delovni dan prej je treba poslati elektronsko sporočilo na naslov HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/09/2018