Servizzi - 435449-2018

06/10/2018    S193    Parlament Ewropew - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Spezzjonijiet statutorji perjodiċi fuq il-bażi ta' permessi operazzjonali u ambjentali - il-Lussemburgu

2018/S 193-435449

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: BE1
Kodiċi postali: L-2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Services des Contrats et Marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3887
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn indirizz ieħor:
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Bâtiment Konrad Adenauer, à l’attention de la Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures Service d’assistance à la maintenance- Bureau KAD 03D021
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU0
Kodiċi postali: L-2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Services des Contrats et Marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Spezzjonijiet statutorji perjodiċi fuq il-bażi ta' permessi operazzjonali u ambjentali - il-Lussemburgu

Numru ta' referenza: 06A20-2018-M021
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71631300
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tal-kuntratt hu t-twettiq tal-ispezzjonijiet statutorji perjodiċi minn korp approvat fuq il-bażi ta' permessi operazzjonali u ambjentali għall-installazzjonijiet jew l-uffiċċji preżenti fil-binjiet okkupati, jiġifieri Konrad Adenauer (KAD; KAD EST; KAD OUEST), Robert Schuman (SCH) kif ukoll id-depożitu ta' Senningerberg (SEN), jew li jridu jiġu okkupati mill-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu. Huma previsti xogħlijiet bi prezz individwali.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU0
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Lussemburgu

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Spezzjonijiet statutorji perjodiċi fuq il-bażi ta' permessi operazzjonali u ambjentali - il-Lussemburgu.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara d-dokumenti tal-kuntratt permezz tas-sit tal-Internet indikat fit-Titolu I.3)

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 03/12/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Franċiż, Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 07/12/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Ara l-punt 4 tal-Kundizzjonijiet għat-tfigħ tal-offerta.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-punt 4 tal-Kundizzjonijiet għat-tfigħ tal-offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Tista' ssir żjara fuq il-post skont l-istruzzjonijiet imsemmija fil-Kundizzjonijiet għat-tfigħ tal-offerta.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67000
Pajjiż: Franza

Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
01/10/2018