Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 435449-2018

06/10/2018    S193    Europaparlamentet - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Lagstadgade regelbundna inspektioner baserade på drifts- och miljötillstånd – Luxemburg

2018/S 193-435449

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: BE1
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Services des Contrats et Marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3887
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Bâtiment Konrad Adenauer, à l’attention de la Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures Service d’assistance à la maintenance- Bureau KAD 03D021
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Services des Contrats et Marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lagstadgade regelbundna inspektioner baserade på drifts- och miljötillstånd – Luxemburg

Referensnummer: 06A20-2018-M021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71631300
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtalets syfte är att ett auktoriserat organ ska utföra lagstadgade, regelbundna kontroller baserade på drift- och miljötillstånd i lokaler som Europaparlamentet i Luxemburg nyttjar – Konrad Adenauer (KAD; KAD EST; KAD OUEST), Robert Schuman (SCH) samt lagret Senningerberg (SEN) – eller ska nyttja. Enskilt prissatta uppdrag planeras.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 900 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU0
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lagstadgade regelbundna inspektioner baserade på drifts- och miljötillstånd – Luxemburg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se upphandlingsdokumenten på adressen som anges i punkt I.3)

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/12/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska, Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/12/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Se punkt 4 i villkoren för inlämning av anbud.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se punkt 4 i villkoren för inlämning av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Ett frivilligt platsbesök kommer att äga rum enligt informationen i villkoren för inlämning av anbud.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67000
Land: Frankrike

Internetadress: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/10/2018