Lieferungen - 435558-2020

16/09/2020    S180

Polen-Warschau: Rohrleitungen und Formstücke

2020/S 180-435558

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 116-282517)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Postanschrift: Marcina Kasprzaka 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-224
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Renata Warjas
E-Mail: publiczne@pgnig.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.przetargi.pgnig.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla PGNiG SA – umowa ramowa

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PGNG/20/0074/GE/DWR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44163000 Rohrleitungen und Formstücke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem umowy ramowej jest zapewnienie dostaw rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem i usługami towarzyszącymi dla potrzeb prac wiertniczych realizowanych przez PGNiG SA. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę rur z segmentu OCTG transportem samochodowym fabrycznie nowych rur (w zależności od danej części zamówienia) okładzinowych o zakresie długości R3 oraz wydobywczych o zakresie długości R2 wraz z osprzętem (tj. manipulakami, łącznikami) wyprodukowanych przez producentów posiadających certyfikat API i wykonanych zgodnie z normami:

— PN-EN ISO 11960 (odpowiednik API Spec. 5CT),

— PN-EN ISO 13679 (odpowiednik API Spec. 5C5),

— PN-EN ISO 13680 (odpowiednik API Spec. 5CRA).

Przez fabrycznie nowe rury Zamawiający rozumie rury wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem zawarcia umowy wykonawczej.

Przewidywany zakres ilościowy asortymentu objętego umową ramową przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ „Ogólny opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 116-282517

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 11/09/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 16/09/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 09/12/2020
muss es heißen:
Tag: 14/12/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 11/09/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 16/09/2020
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: