Varor - 435561-2019

Submission deadline has been amended by:  496608-2019
17/09/2019    S179

Sverige-Alvesta: TV-utrustning och audiovisuell utrustning

2019/S 179-435561

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Alvesta kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0639
Postadress: 342 80
Ort: Alvesta
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 342 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Danielle Berggren
E-post: danielle.berggren@alvesta.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.alvesta.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxoyechoo&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxoyechoo&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

AV-media

Referensnummer: 19/96
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32320000 TV-utrustning och audiovisuell utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Förfrågan avser bland annat projektorer, VR-system, högtalare och smartboards enligt bifogad kravspecifikation. Även spelkonsoler kan komma att bli aktuellt för avrop och bör erbjudas av anbudsgivande leverantör.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30195000 Tavlor
32300000 TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare
32321200 Audiovisuell utrustning
32321300 Audiovisuellt material
32340000 Mikrofoner och högtalare
32342400 Ljudanordningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Förfrågan avser bland annat projektorer, VR-system, högtalare och smartboards enligt bifogad kravspecifikation. Även spelkonsoler kan komma att bli aktuellt för avrop och bör erbjudas av anbudsgivande leverantör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 15/11/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 1 månad

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/01/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/09/2019