Dienstleistungen - 435651-2020

16/09/2020    S180

Rumänien-Târgu Jiu: Technische Hilfe

2020/S 180-435651

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 169-410106)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aparegio Gorj S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO20415711
Postanschrift: Str. Tineretului nr. 8
Ort: Târgu Jiu
NUTS-Code: RO412 Gorj
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Patrascoiu Traian
E-Mail: achizitii@aparegio.ro
Telefon: +40 253211308 / 253217653
Fax: +40 253211457

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aparegio.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CS 1 – Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj

Referenznummer der Bekanntmachung: 20415711/2020/I/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71356200 Technische Hilfe
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Asistența tehnică va furniza servicii de management si suport pentru Unitatea de Implementare a proiectului si pentru Aparegio Gorj S.A., in vederea finalizarii activitatilor conexe contractelor de lucrări aflate în implementare in aria de operare a Aparegio Gorj S.A.

Principalele activitati in cadrul contractului pentru menagementul contractului sunt:

— acordarea de suport managerial pentru gestionarea contractului de finantare;

— informare, publicitate si promovarea proiectului;

— actualizarea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare in zonele proiectului;

— actualizarea sistemului de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa in zonele proiectului;

— actualizarea sistemului de management pentru reducerea pierderilor de apa din retelele de distributie din toate zonele proiectului;

— actualizarea strategiei si a planului de actiune privind managementul apelor uzate industriale;

— actualizarea Strategiei si a Planului de actiune privind managementul reziduurilor;

— adoptarea planului de actiune pentru protectia surselor de apa si a zonelor de descarcare apelor epurate in emisar;

— actualizarea planurilor de investitii pe termen lung, in infrastructura de apa si apa uzata, in aria de operare;

— elaborarea si dezvoltarea planului de actiune pe termen mediu si lung pentru prevenirea si gestionarea impactului privind schimbarile climatice;

— raportari.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— in a 25-a zi inainte de data-limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 169-410106

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea tehnică şi profesională
Anstatt:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani, impliniti la data termenului-limita pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfarsit servicii de asistenta tehnica sau similar acestora: servicii de asistenta tehnica in management, in cadrul unuia sau maxim trei contracte, avand o valoare cumulata de minim 15 000 000 RON fara TVA (aceasta valoare cuprinde numai partea prestata de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant).

muss es heißen:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfarsit servicii de asistenta tehnica sau similar acestora: servicii de asistenta tehnica in managementul proiectelor de mediu, in cadrul unuia sau maxim trei contracte, avand o valoare cumulata de minim 15 000 000 RON fara TVA (aceasta valoare cuprinde numai partea prestata de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: