Dienstleistungen - 435658-2020

16/09/2020    S180

Polen-Legnica: Versicherungen

2020/S 180-435658

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 177-428238)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Dolnośląskie S.A.
Postanschrift: ul. Kolejowa 2
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Michalik
E-Mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Telefon: +48 768506511
Fax: +48 768553302

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kolejedolnoslaskie.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi ubezpieczeniowe dla spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: KD/OZ/U/23/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie:

1) ubezpieczenia casco pojazdów szynowych;

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia – polisa podstawowa;

3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia – polisa nadwyżkowa;

4) ubezpieczenia mienia ruchomego i trwałego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze umowy [część II SIWZ (WU)], Opisie przedmiotu zamówienia [część III SIWZ (OPZ)] uwzględniających podział przedmiotu zamówienia na części, a także załącznikach do SIWZ IDW.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 177-428238

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kryteria udzielenia zamówienia; Kryteria określone poniżej
Anstatt:

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki fakultatywne/waga / Waga: 10 %

Cena - Waga: 90 %

muss es heißen:

Cena - Waga: 100 %

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: