Dienstleistungen - 435669-2020

16/09/2020    S180

Polen-Breslau: Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen

2020/S 180-435669

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 152-373314)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Nationale Identifikationsnummer: KRS: 0000001010
Postanschrift: ul. Łowiecka 24
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 50-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Staniak
E-Mail: emilia.staniak@gkpge.pl
Telefon: +48 126209713

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kogeneracja.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://swpp2.gkpge.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi utrzymania ruchu turbozespołów w EC Wrocław i EC Czechnica.

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/PEC/PEC/ZCS/00999/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50500000 Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania ruchu turbozespołów w EC Wrocław i EC Czechnica zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 152-373314

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia związane z realizacją:

• co najmniej 2 zadań w zakresie remontów średnich lub kapitalnych, lub modernizacji turbozespołów parowych typu 13UC108, 13P55, 7C50, lub turbozespołów parowych o mocy elektrycznej co najmniej 50 MW w zakresie obejmującym:

— zawory (regulacyjne i szybkozamykające) turbiny,

— wymianę łożyska,

— obracarkę wału turbiny,

— części mechanicznej generatora wraz z wymianą chłodnic wodorowych,

— układu regulacji turbozespołów w tym serwomotorów,

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

muss es heißen:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia związane z realizacją:

• co najmniej 2 zadań w zakresie remontów średnich lub kapitalnych, lub modernizacji turbozespołów parowych typu 13UC108, 13P55, 7C50, lub turbozespołów parowych o mocy elektrycznej co najmniej 50 MW w zakresie obejmującym:

— zawory (regulacyjne i szybkozamykające) turbiny,

— remont łożyska,

— obracarkę wału turbiny,

— części mechanicznej generatora wraz z remontem chłodnic wodorowych,

— układu regulacji turbozespołów w tym serwomotorów,

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: