Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Varor - 436029-2020

18/09/2020    S182

Luxemburg-Luxemburg: Leverans av vitt A4-papper till Europeiska unionens domstol

2020/S 182-436029

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 171-412649)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postadress: Service du courrier officiel
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Bernard Lheritier
E-post: dbs-marches-publics@curia.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://curia.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av vitt A4-papper till Europeiska unionens domstol

Referensnummer: COJ-PROC-20/023
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30197630 Tryckpapper
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av vitt A4-papper till EU-domstolen - (uppskattad totalmängd för en maximal avtalslöptid: 1 200 lastpallar):

— Typ 1: Vitt papper bestående av nyfibrer;

— typ 2: Vitt papper bestående av 100 % återvunna fibrer;

— typ 3: Vitt papper bestående av nyfibrer från eukalyptus globulus.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/09/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 171-412649

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 05/10/2020
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 19/10/2020
Lokal tid: 17:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/10/2020
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 26/10/2020
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: