S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 436031-2020

18/09/2020    S182

Belgicko-Brusel: Služby odborného školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany na pracoviskách Európskeho parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu

2020/S 182-436031

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, Directorate-General for Security and Safety
Poštová adresa: Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Budget unit
E-mail: SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7027
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby odborného školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany na pracoviskách Európskeho parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu

Referenčné číslo: EP/DGSAFE/SER/2020-007
II.1.2)Hlavný kód CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európsky parlament plánuje svojim zamestnancom ponúknuť sériu školiacich kurzov v oblasti bezpečnosti a ochrany s ohľadom na špecifické vlastnosti pracovného prostredia Európskeho parlamentu. Okrem základnej úrovne školenia plánuje parlament každému zamestnancovi poskytnúť pokročilé a doškoľovacie kurzy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kurzy prvej pomoci a protipožiarne kurzy v Belgicku

Časť č.: 1-SECO-BE
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80562000 Školenia na poskytovanie prvej pomoci
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Tieto základné školenia a doškoľovacie kurzy musia byť plne v súlade s programami, ktoré ustanovujú platné právne predpisy a nariadenia v čase ich realizácie. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 282 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kurzy prvej pomoci a protipožiarne kurzy vo Francúzsku

Časť č.: 2-SECO-FR
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80562000 Školenia na poskytovanie prvej pomoci
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Tieto základné školenia a doškoľovacie kurzy musia byť plne v súlade s programami, ktoré ustanovujú platné právne predpisy a nariadenia v čase ich realizácie. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 84 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kurzy prvej pomoci a protipožiarne kurzy v Luxembursku

Časť č.: 3-SECO-LU
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80562000 Školenia na poskytovanie prvej pomoci
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Tieto základné školenia a doškoľovacie kurzy musia byť plne v súlade s programami, ktoré ustanovujú platné právne predpisy a nariadenia v čase ich realizácie. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 90 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti bezpečnostných kontrol v Belgicku

Časť č.: 4-COSEC-BE
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80530000 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Toto základné školenie a doškoľovacie kurzy sú určené na získanie a udržanie spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu v oblasti kontroly osôb, tašiek, majetku a vozidiel. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 215 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti bezpečnostných kontrol vo Francúzsku

Časť č.: 5-COSEC-FR
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80530000 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Toto základné školenie a doškoľovacie kurzy sú určené na získanie a udržanie spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu v oblasti kontroly osôb, tašiek, majetku a vozidiel. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 73 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti bezpečnostných kontrol v Luxembursku

Časť č.: 6-COSEC-LU
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80530000 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Toto základné školenie a doškoľovacie kurzy sú určené na získanie a udržanie spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu v oblasti kontroly osôb, tašiek, majetku a vozidiel. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 80 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti fyzickej ochrany v Belgicku

Časť č.: 7-PROTEC-BE
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80530000 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
80510000 Služby týkajúce sa odborných školení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu, aby objavil, vyhol sa, vysporiadal sa s a v čo najväčšej miere neutralizoval fyzický útok. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 225 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti fyzickej ochrany vo Francúzsku

Časť č.: 8-PROTEC-FR
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80530000 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
80510000 Služby týkajúce sa odborných školení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu, aby objavil, vyhol sa, vysporiadal sa s a v čo najväčšej miere neutralizoval fyzický útok. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 65 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti fyzickej ochrany v Luxembursku

Časť č.: 9-PROTEC-LU
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80530000 Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
80510000 Služby týkajúce sa odborných školení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti bezpečnostného personálu parlamentu, aby objavil, vyhol sa, vysporiadal sa s a v čo najväčšej miere neutralizoval fyzický útok. Úspešní účastníci musia dostať osvedčenie uznávané vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ to nie je stanovené inak. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 65 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti evakuácie pre dobrovoľníkov v Belgicku

Časť č.: 10-VOLON-BE
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80562000 Školenia na poskytovanie prvej pomoci
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti dobrovoľníckeho personálu parlamentu, aby mohol správne reagovať v prípade nehody a/alebo evakuácie v rámci pracovných priestorov. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 340 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti evakuácie pre dobrovoľníkov vo Francúzsku

Časť č.: 11-VOLON-FR
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80562000 Školenia na poskytovanie prvej pomoci
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti dobrovoľníckeho personálu parlamentu, aby mohol správne reagovať v prípade nehody a/alebo evakuácie v rámci pracovných priestorov. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 30 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Školenie v oblasti evakuácie pre dobrovoľníkov v Luxembursku

Časť č.: 12-VOLON-LU
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
80562000 Školenia na poskytovanie prvej pomoci
80550000 Bezpečnostné školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom týchto kurzov je získať a udržať spôsobilosti dobrovoľníckeho personálu parlamentu, aby mohol správne reagovať v prípade nehody a/alebo evakuácie v rámci pracovných priestorov. Objem služieb, ktorý má byť počas trvania rámcovej zmluvy poskytnutý, sa odhaduje na približne 60 školiacich kurzov. Podrobnosti obsahu časti sú stanovené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/11/2020
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/11/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament, Rue Wiertz 60 (room ASP 06D128), 1047 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzačov, ktorí sa chcú zúčastniť na otváraní ponúk (maximálne 1 osoba za uchádzača), žiadame, aby o tom informovali oddelenie zodpovedné za riadenie tohto obstarávacieho konania najneskôr 9. novembra 2020 e-mailom na adresu:

SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2525
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2525
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/09/2020