Szolgáltatások - 436040-2016

10/12/2016    S239

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2016/S 239-436040

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 228-415295)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca – Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca – Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány, valamint építési engedélyezési terveinek elkészítésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/12/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 228-415295

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

8. Ajánlatkérő a jelen hirdetmény IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség idejeként meghatározott 2 hónap alatt 60 nap időtartamot ért.

Helyesen:

8. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.1.3. M2) pont M.2.1-M.2.5. alpont szerinti szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultságokkal:

M2.1. alpont: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 25. pont szerinti Hídszerkezeti tervezési szakterület „HT” jogosultsággal vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti egyenértékű jogosultság.

M2.2. alpont: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 16. pont szerinti érvényes vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület „VZ-TER” jogosultsággal vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti egyenértékű jogosultsággal.

M2.3. alpont: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 30. pont szerinti érvényes geotechnikai tervezési szakterület „GT” jogosultsággal vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti egyenértékű jogosultsággal.

M2.4. alpont: A 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „SZKV 1.1-1.4.” környezetvédelmi vagy azzal egyenértékű szakértői jogosultsággal.

M2.5. alpont: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület „KÉ-K” jogosultsággal vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti KÉ-T jogosultsággal.

Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás II.2.5 Minőségi kritérium 2.3 pont tekintetében megajánlott szakember(ek) rendelkezzen(ek) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület „KÉ-K” jogosultsággal vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti KÉ-T jogosultsággal.

(...)

15. Ajánlatkérő a jelen hirdetmény IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség idejeként meghatározott 2 hónap alatt 60 nap időtartamot ért.

VII.2)További információk: