Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 436571-2020

18/09/2020    S182

Poland-Łódź: Road viaduct construction work

2020/S 182-436571

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 157-380895)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726437
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia ...

Reference number: ZIM-DZ.2621.12.2020
II.1.2)Main CPV code
45221121 Road viaduct construction work
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 157-380895

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/09/2020
Local time: 12:00
Read:
Date: 30/09/2020
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/09/2020
Local time: 13:00
Read:
Date: 30/09/2020
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: