Tavarat - 436862-2016

13/12/2016    S240    Virastot - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Espanja-Vigo: Toimistotarvikkeiden ja -materiaalien hankinta

2016/S 240-436862

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Postiosoite: Avenida García Barbón, 4
Postitoimipaikka: Vigo (Pontevedra)
NUTS-koodi: ES114
Postinumero: 36201
Maa: Espanja
Yhteyshenkilö: EFCA Procurement
Sähköpostiosoite: procurement@efca.europa.eu
Puhelin: +34 986120610
Faksi: +34 886125237

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.efca.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1870
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1870
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Toimistotarvikkeiden ja -materiaalien hankinta

Viitenumero: EFCA/2016/OP/03.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30190000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän avoimen tarjouspyynnön tavoitteena on puitesopimuksen tekeminen 1 toimittajan kanssa toimistotarvikkeiden ja -materiaalien toimittamisesta Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle (EFCA).

Tämän tarjousmenettelyn yhteydessä tarvikkeilla tarkoitetaan seuraavaa: kaupallisesti valmistetut kirjoitusmateriaalit, mukaan luettuina arkeiksi leikattu paperi, kirjekuoret, kirjoitusvälineet ja muut toimistotarvikkeet. Tarvikkeisiin sisältyy materiaaleja käsin kirjoittamista varten (esim. kirjepaperi, täytekynät, lyijykynät) tai mekaanisilla laitteilla, kuten tietokonetulostimilla, suoritettavaa tulostamista varten (esim. tulostuspaperi, tulostinten värikasetit).

Toimistotarvikkeiden ja -materiaalien hankinta toteutetaan tilauslomakkeiden avulla.

Tilattujen tuotteiden toimitus toteutetaan joko täsmätoimituksina tai vakituisen toimituspalvelun avulla. Vakituinen toimitus on järjestelmä, jossa tavallisimpia toimistotarviketuotteita toimitetaan järjestelmällisesti ja säännöllisin väliajoin tilauslomakkeen ehtojen mukaisesti (esim. jotakin tuotetta tilataan 120 yksikköä, joista toimitetaan 10 yksikköä kuukausittain).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 225 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES114
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tarvikkeet ja materiaalit on toimitettava viraston toimitiloihin osoitteeseen Avenida García Barbón, 4, Vigo (Pontevedra), ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 225 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/01/2017
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25/01/2017
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ESPANJA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua 1 tarjoajan edustaja. Edustaja voi toimia ainoastaan tarkkailijana. Tarjousten avaustilaisuuteen osallistumisesta on ilmoitettava 2 päivää etukäteen sähköpostilla osoitteeseen procurement@efca.europa.eu. Otsikoksi on merkittävä ”EFCA/2016/OP/03 Opening”.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

hankinta uusitaan todennäköisesti 4 vuoden välein.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa. Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/12/2016