Tjenesteydelser - 436889-2016

13/12/2016    S240

Belgien-Bruxelles: Rammekontrakt vedrørende evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik

2016/S 240-436889

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadresse: BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakt vedrørende evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik.

Sagsnr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udførelse af tjenesteydelser til vandenheden i GD for Miljø i forbindelse med følgende:

— uafhængigt, upartisk og rettidigt nødvendigt arbejde og rådgivning inden for videnskabelige, socioøkonomiske og tekniske anliggender relateret til de spørgsmål, der behandles inden for rammerne af den fælles gennemførelsesstrategi for vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet

— teknisk bistand til Kommissionen i forbindelse med integreret vurdering af gennemførelsen af EU's vandlovgivning (vandrammedirektivet, direktivet vedrørende prioriterede stoffer, grundvandsdirektivet og oversvømmelsesdirektivet) og den 2. vandområdeplan og den 1. plan for håndtering af oversvømmelsesrisici, behandling af spørgsmål, såsom koordinering udført af medlemsstaterne på de forskellige trin i planlægningsprocessen for vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet samt gennemførelse af andre beslægtede miljødirektiver

— teknisk bistand til Kommissionen i forbindelse med dybdegående fokuserede vurderinger af gennemførelsen af vandrammedirektivet/oversvømmelsesdirektivet i medlemsstaterne inden for udvalgte spørgsmål forbundet med særlige behov

— teknisk bistand til vurdering af oplysninger om eventuelle overtrædelsessager.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammekontrakt. Det samlede maksimale årlige beløb, hvortil specifikke kontrakter kan tildeles, overstiger ikke 3 000 000 EUR (dvs. 12 000 000 EUR for den samlede varighed af rammekontrakten). Den anslåede værdi af de specifikke kontrakter forventes at ligge mellem 100 000 EUR og 250 000 EUR (i særlige tilfælde kan specifikke kontrakter gå op til 1 500 000 EUR), og den typiske varighed af et gennemsnitsprojekt kan variere mellem 8 og 18 måneder.

Projektleverancerne vil være forskellige fra anmodning til anmodning. Som eksempler kan leverancer være rapporter vedrørende vurdering af medlemsstaterne, vejledninger og tekniske rapporter om spørgsmål vedrørende gennemførelsen af EU's vandpolitik og andre specifikke områder eller støtte til møder eller workshopper (udarbejdelse af dokumenter, mødearrangementer, bistand til workshopper, udarbejdelse af referater).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 089-155809
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Betegnelse:

Rammekontrakt vedrørende evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Haskoning DHV UK Limited
Postadresse: Rightwell House, Bretton Centre
By: Peterborough
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: PE3 8DW
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Betegnelse:

Rammekontrakt vedrørende evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure
Postadresse: Booths Park, Chelford Road
By: Cheshire
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: WA16 8QZ
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Betegnelse:

Rammekontrakt vedrørende evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ramboll Management Consulting A/S
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: Copenhagen S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Stichting Deltares
Postadresse: Boussinesqweg 1
By: Delft
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 2629 HV
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Stichting VU
Postadresse: De Boelelaan 1105
By: Amsterdam
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 1081 HV
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Office International de l'Eau
Postadresse: 21-23 rue de Madrid
By: Paris
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 75008
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Oréade-Brèche
Postadresse: 64 chemin del prat
By: Auzeville
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 31320
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Betegnelse:

Rammekontrakt vedrørende evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: WRc plc
Postadresse: Frankland Road, Blagrove
By: Swindon
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: SN5 8YF
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2016