Szolgáltatások - 436889-2016

13/12/2016    S240

Belgium-Brüsszel: Az EU vízpolitikájának értékelésére, felülvizsgálatára és fejlesztésére irányuló keretszerződés

2016/S 240-436889

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az EU vízpolitikájának értékelésére, felülvizsgálatára és fejlesztésére irányuló keretszerződés.

Hivatkozási szám: ENV.C.1/FRA/2016/0014.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatások biztosítása a Környezetvédelmi Főigazgatóság Vízügyi Egysége számára az alábbiakhoz kapcsolódóan:

— a szükséges független, pártatlan és pontos munka és tanácsadás a víz-keretirányelv és az árvizekről szóló irányelv közös végrehajtási stratégiája keretében kezelt tudományos, társadalmi-gazdasági és technikai kérdésekkel összefüggésben,

— technikai segítségnyújtás a Bizottság számára a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályoknak (a víz-keretirányelv, az elsőbbségi anyagokról szóló irányelv, a felszín alatti vizekről szóló irányelv és az árvizekről szóló irányelv), valamint a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv/első árvízkockázat-kezelési terv végrehajtásának integrált értékelésében, olyan területeket vizsgálva, mint például a tagállamok által a víz-keretirányelv és az árvizekről szóló irányelv tervezési folyamatának különböző szakaszaiban végzett koordináció, vagy az egyéb kapcsolódó környezetvédelmi irányelvek végrehajtása,

— technikai segítségnyújtás a Bizottság számára a víz-keretirányelv/az árvizekről szóló irányelv tagállami végrehajtásának mélyreható, adott szempontok szerinti értékelésében az egyedi igényekkel összefüggő, kiválasztott területek vonatkozásában,

— technikai segítségnyújtás az esetleges jogsértési ügyekkel kapcsolatos információk értékelése céljából.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 12 000 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés. Az egyes szerződések odaítéléséhez megengedett összesített maximális éves összeg nem haladja meg a 3 000 000 EUR-t (azaz a 12 000 000 EUR-t a keretszerződés teljes maximális időtartama során). Az egyes szerződések várható értéke a tervek szerint 100 000 EUR és 250 000 EUR közötti összeg lesz (kivételes esetekben az egyes szerződések értéke 1 500 000 EUR összegig terjedhet), és egy átlagos projekt jellemző időtartama 8 és 18 hónap között váltakozhat.

A teljesítendő feladatok jellege az igények szerint változik. A teljesítendő feladatok körébe tartozhatnak például az EU vízpolitikájának végrehajtásával és egyéb konkrét területekkel kapcsolatos tagállami értékelő jelentések, iránymutató dokumentumok és technikai jelentések, vagy a találkozók és workshopok során nyújtott támogatás (dokumentumok készítése, helyszínszervezés, segítségnyújtás a workshopok alatt, jegyzőkönyvek készítése).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 089-155809
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Elnevezés:

Az EU vízpolitikájának értékelésére, felülvizsgálatára és fejlesztésére irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Haskoning DHV UK Limited
Postai cím: Rightwell House, Bretton Centre
Város: Peterborough
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: PE3 8DW
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12 000 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Elnevezés:

Az EU vízpolitikájának értékelésére, felülvizsgálatára és fejlesztésére irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure
Postai cím: Booths Park, Chelford Road
Város: Cheshire
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: WA16 8QZ
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12 000 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Elnevezés:

Az EU vízpolitikájának értékelésére, felülvizsgálatára és fejlesztésére irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ramboll Management Consulting A/S
Postai cím: Hannemanns Allé 53
Város: Copenhagen S
NUTS-kód: DK DANMARK
Postai irányítószám: 2300
Ország: Dánia
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stichting Deltares
Postai cím: Boussinesqweg 1
Város: Delft
NUTS-kód: NL NEDERLAND
Postai irányítószám: 2629 HV
Ország: Hollandia
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stichting VU
Postai cím: De Boelelaan 1105
Város: Amsterdam
NUTS-kód: NL NEDERLAND
Postai irányítószám: 1081 HV
Ország: Hollandia
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Office International de l'Eau
Postai cím: 21-23 rue de Madrid
Város: Paris
NUTS-kód: FR FRANCE
Postai irányítószám: 75008
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Oréade-Brèche
Postai cím: 64 chemin del prat
Város: Auzeville
NUTS-kód: FR FRANCE
Postai irányítószám: 31320
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12 000 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Elnevezés:

Az EU vízpolitikájának értékelésére, felülvizsgálatára és fejlesztésére irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WRc plc
Postai cím: Frankland Road, Blagrove
Város: Swindon
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: SN5 8YF
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12 000 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

A pályázati dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/12/2016