Services - 437414-2022

10/08/2022    S153

Netherlands-The Hague: Tracing system services

2022/S 153-437414

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Justitie en Veiligheid
National registration number: 27380834
Postal address: Turfmarkt 147 / Postbus 20301
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
Contact person: Ebbing van der Weide
E-mail: e.g.a.van.der.weide@minjenv.nl
Telephone: +31 061234567
Internet address(es):
Main address: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/123960
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338725&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inzet en dienstverlening Handheld Detectie Systemen (HDS) EG040

Reference number: 4104018
II.1.2)Main CPV code
79714100 Tracing system services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht betreft inzet en de dienstverlening van (minimaal) 10 HDS’en (Handheld Detectie Systemen), eventueel uit te breiden tot maximaal 50 stuks. De ambitie is om 10 HDS’en in 2023 operationeel te hebben. Deze HDS’en bestaan uit een camera en een zogenaamde base-unit (een kast met mast en autonome voedingsvoorziening) en zijn verplaatsbaar. De bedoeling is dat een systeem voor een periode van ongeveer 2 maanden ergens langs een weg wordt geplaatst en vervolgens door de leverancier van het HDS wordt verplaatst naar een door parket CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) aangegeven nieuwe locatie. Het CVOM is voornemens om met twee opdrachtnemers een Raamovereenkomst te sluiten.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 50.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
63712710 Traffic monitoring services
75240000 Public security, law and order services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Een HDS bestaat uit:

• Een base-unit;

• Eén of twee handhavingsunits (twee bij handhaving op 2 rijstroken).

De base-unit vormt een vast onderdeel van het HDS en is dus (in principe) niet uitwisselbaar met een base-unit van een verplaatsbare flitspaal.

Een base-unit bestaat uit:

• Een verplaatsbare mechanische constructie met mast, waaraan de handhavingsunit wordt bevestigd.

• (Optioneel) Een bewakingsunit bestaande uit een bewakingscamera, ondersteunende verlichting en datacommunicatievoorzieningen. Een base-unit kan voorzien zijn van een werkende of een dummy of geen bewakingsunit;

• De benodigde energievoorziening, bijvoorbeeld op basis van accu’s en/of brandstofcellen, inclusief monitoringsfuncties en met een voedingsaansluitpunt voor de handhavingsunit.

Een handhavingsunit bestaat uit:

• Een kast waarin de camera(‘s), flitser en overige hardware zoals radar en GPS antenne zijn bevestigd, benodigd om het vasthouden van een mobiele telefoon te kunnen detecteren en om het kenteken van het passerend voertuig te kunnen lezen;

• Optioneel kan er aan de mast van de base-unit op een andere hoogte dan de hierboven genoemde kast nog hardware bevestigd zijn, zoals een radar, een flitser of een 2e camera.

Een handhavingsunit bewaakt één rijstrook in één rijrichting.

De scope van de opdracht omvat:

• Het beschikbaar stellen van een systeem of product dat foto’s en andere overtredingsinformatie levert, ten behoeve van handhaving op verbod om mobiele telefoon vast te houden als bestuurder van een voertuig, door middel van het HDS;

• Beoordeling van foto’s en vaststellen van overtredingen vindt plaats door BOA’s van het CJIB;

• Focus van het HDS is gericht op het vasthouden van de mobiele telefoon ‘bij schoot’; op vasthouden van telefoon ‘aan oor’ wordt, optioneel en indien mogelijk, ook gehandhaafd;

• Plaatsing langs provinciale wegen en in enkele gevallen binnen de bebouwde kom;

• Dienst omvat beheer en onderhoud van de HDS’en;

• Dienst omvat eveneens verplaatsing van de HDS’en: naar verwachting ongeveer 5 à 6 verplaatsingen per jaar per HDS; verplaatsing volgens een roulatieschema geaccordeerd door CVOM;

• De volgende functionaliteit is eveneens geëist:

o Handhaving op 2 rijstroken, voor een maximaal aantal (bijv. 20%) locaties;

o Handhaving op vrachtwagens (iets minder steile opstelling), alleen voor bepaalde locaties of tijdens bepaalde campagnes.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
05/09/2022

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Het doel van deze vooraankondiging is enerzijds om ondernemingen tijdig te attenderen op de opdracht. Anderzijds is het Openbaar Ministerie geïnteresseerd hoeveel ondernemingen oprechte interesse hebben in de opdracht en in staat zijn om aan de leveringseis te voldoen. Uw interesse kunt u kenbaar maken door uiterlijk 31 augustus 2022 een bericht te sturen aan aanbesteding.iuc@minjenv.nl . Een eenvoudige kennisgeving van interesse volstaat. Gelieve geen bijlagen op te nemen in uw bericht, deze worden niet gelezen.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/08/2022