Works - 437483-2014

Display compact view

24/12/2014    S248

Slovakia-Bratislava: Construction work for highways, roads

2014/S 248-437483

Prior information notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
National registration number: 30416094
Postal address: Námestie slobody 6
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Postal code: 810 05
Country: Slovakia
Contact person: Námestie slobody 6
For the attention of: Ing. Nina Kurtulíková
E-mail: nina.kurtulikova@mindop.sk
Telephone: +421 259494785

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.mindop.sk

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II.A: Object of the contract (Works)

II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP.
II.2)Type of contract and location of works
Main site or location of works: Diaľnica D4: Jarovce – Ivanka, sever, Ivanka, sever – Rača, Bratislavský kraj: Rýchlostná cesta R7: Bratislava Prievoz – Ketelec, Ketelec – Dunajská Lužná, Bratislavský kraj, Dunajská Lužná – Holice, Bratislavský a Trnavský kraj.
SK02 Západné Slovensko
II.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement: no
II.4)Short description of nature and scope of works
Výsledkom verejného obstarávanie bude uzatvorenie koncesnej zmluvy, ktorej základným predmetom budú nasledovné činnosti:
1. vypracovanie projektovej dokumentácie;
2. uskutočnenie stavebných prác;
3. financovanie;
4. prevádzka a údržba úsekov Diaľnica D4: Jarovce – Ivanka, sever, Ivanka, sever – Rača, Bratislavský kraj: Rýchlostná cesta R7: Bratislava Prievoz – Ketelec, Ketelec – Dunajská Lužná, Bratislavský kraj, Dunajská Lužná – Holice, Bratislavský a Trnavský kraj.
II.5)Common procurement vocabulary (CPV)

45233100 Construction work for highways, roads, 45233110 Motorway construction works, 71311220 Highways engineering services, 63712200 Highway operation services

II.6)Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract
Duration in months: 360 (from the award of the contract)
II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.8)Additional information:
Verejné obstarávanie bude vyhlásené v prípade schválenia návrhu PPP projektu úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 vládou Slovenskej republiky.

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti webové stránky: www.obchvatbratislavy.sk, www.d4r7.sk

Predpokladaným trvaním zmluvy podľa bodu II.6) predbežného oznámenia sa rozumie predpokladané trvanie koncesnej lehoty.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Information about reserved contracts

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Information on general regulatory framework
Relevant governmental Internet sites where information can be obtained

Tax legislation http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Environmental protection legislation http://www.enviro.gov.sk

Employment protection and working conditions http://www.employment.gov.sk

VI.4)Date of dispatch of this notice:
19.12.2014