Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 437493-2019

18/09/2019    S180

Belgie-Brusel: Doplňkové slovníky regulačních koncepcí a výkaznických povinností pomocí strojového učení

2019/S 180-437493

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise — Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštovní adresa: SPA2, 07/027
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5422
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5422
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Doplňkové slovníky regulačních koncepcí a výkaznických povinností pomocí strojového učení

Spisové číslo: FISMA/2019/050/E
II.1.2)Hlavní kód CPV
72212170 Vývoj programového vybavení pro dosažení souladu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Celkovým cílem zakázky na služby je vyvinout praktická řešení, která využijí metody zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojového učení (ML) spolu se vstupy odborníků, s cílem analyzovat právní texty a určit příslušné koncepce a jejich definice. Dalším cílem je určit požadavky na podávání zpráv obsažené v analyzovaných právních textech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72314000 Sběr a zařazování dat
72322000 Správa dat
73220000 Poradenství v oblasti vývoje
79140000 Právní poradenství a informace
79131000 Dokumentační činnost
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel. Maximálně 6 koordinačních setkání s veřejným zadavatelem se bude konat v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

Konkrétně se od zhotovitelů očekává provedení těchto úkolů:

1) Zahrnutí legislativy v rozsahu GŘ FISMA, tj. legislativy na úrovni 1, úrovni 2 a dokumentů precedenčního práva na úrovni 3 dle jejich vývoje. Důležitým prvkem, který je třeba řešit, je včasný vývoj části dokumentace;

2) Sestavení glosáře koncepcí relevantních pro danou části dokumentace pomocí určení jejich definic;

3) Sestavení slovníčku výkaznických povinností, uvedených v dané části dokumentace, který určí klíčové vlastnosti těchto povinností, tj. kdo co a komu vykazuje;

4) Dosažení faktické přesnosti sestavovaných slovníčků blížící se 100 % pomocí lidsky obsluhovaného strojového učení;

5) Navržení a vývoj nástrojů pro využití slovníčků v praxi GŘ FISMA při legislativním výzkumu a zpracování, které umožní prohlížet, vyhledávat a prozkoumávat koncepce v glosáři, výkaznické povinnosti a komentované dokumenty.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita a relevantnost navržené metodiky / Váha: 65
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 14
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 21
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 15
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Viz zadávací dokumentace.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz dokumentace výběrového řízení a zejména návrh smlouvy o poskytování služeb.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 24/10/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/10/2019
Místní čas: 15:00
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, Meeting room Poseidon (Rue de Spa 2, MM-1, 00/201B), 1000 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno, datum narození, národnost a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 2 pracovní dny předem na adresu: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz zadávací dokumentace.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/09/2019