Palvelut - 437498-2019

18/09/2019    S180

Luxemburg-Luxemburg: Väline puheen muuntamiseksi tekstiksi ja konekäännöstyökalu 24 kielelle

2019/S 180-437498

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 150-368516)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

Euroopan parlamentti on päättänyt unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18.7.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 mukaisesti julkaista tämän tarjouspyynnön lisenssin hankkimiseksi sellaista työkalua varten, jolla parlamentin monikieliset keskustelut voidaan translitteroida ja kääntää automaattisesti ja reaaliaikaisesti 24 kielelle, sekä tietoteknisten palvelujen hankkimiseksi kyseisen työkalun toteuttamista varten. Työkaluun on sisällyttävä seuraavat osat: automaattiseen puheentunnistukseen liittyvä tekninen osa (kielen määrittäminen + automaattinen puheentunnistus), konekääntäminen, koneoppiminen ja ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus, käyttäjärajapinta.

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti, Directorate-General for Translation
Postiosoite: Plateau de Kirchberg, BP 1601
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2929
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Stephane Vivard
Sähköpostiosoite: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europarl.eu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Väline puheen muuntamiseksi tekstiksi ja konekäännöstyökalu 24 kielelle

Viitenumero: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan parlamentti haluaa tukea monikielistä innovointia ja kaikkien EU:n virallisten kielien digitalisointia kohdennetun kehityksen avulla. Tästä syystä parlamentti haluaa ryhtyä innovointikumppanuuteen lisenssin hankkimiseksi sellaista työkalua varten, jolla parlamentin monikieliset keskustelut voidaan translitteroida ja kääntää automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Lisäksi työkalu pystyy oppimaan tehtyjen korjausten ja oheistiedon sekä käyttäjäpalautteen perusteella laatutason parantamiseksi ajan mittaan. Tavoitteena on tarjota Euroopan parlamentin jäsenille hyödyllinen palvelu keskusteluihin osallistumiseksi kuvaruudun välityksellä sekä esteettömyyden parantamiseksi kuuroille ja kuulovammaisille ihmisille, joilla ei tällä hetkellä ole suoraa pääsyä Euroopan parlamentin keskusteluihin. Perimmäisenä tavoitteena on automaattisen translitterointi- ja käännöspalvelun tarjoaminen parlamentin keskusteluja varten toimielimen käyttämillä 24 kielellä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/09/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 150-368516

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 27/09/2019
Paikallinen aika: 12:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 14/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
Osan numero: IV.2.3)
Muutettava kohta: Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 02/12/2019
Oikaisu:
Päivämäärä: 17/12/2019
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Hakemusten jättämisen määräaika 14.10.2019 klo 12.00, jos hakemukset jätetään Euroopan parlamentin viralliseen postipalveluun.

Lisätietopyyntöjen vastaanottamisen määräaika: 7.10.2019.

Lisätietopyyntöihin vastausten lähettämisen määräaika: 11.10.2019.