Usluge - 437498-2019

18/09/2019    S180

Luksemburg-Luxembourg: Alat za pretvaranje govora uživo u tekst i za strojno prevođenje za 24 jezika

2019/S 180-437498

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 150-368516)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, Europski parlament odlučio je izdati ovaj poziv na dostavu ponuda radi stjecanja licence za alat kojim se mogu automatski transkribirati i prevesti parlamentarne višejezične rasprave u stvarnom vremenu na 24 jezika te za IT usluge kojima se taj alat implementira. Alatom trebaju biti obuhvaćene sljedeće komponente: tehnološka komponenta automatskog prepoznavanja govora (identifikacija jezika + automatsko prepoznavanje govora), strojno prevođenje, strojno učenje i interakcija stroja i čovjeka, korisničko sučelje.

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Directorate-General for Translation
Poštanska adresa: Plateau de Kirchberg, BP 1601
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Stephane Vivard
E-pošta: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europarl.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Alat za pretvaranje govora uživo u tekst i za strojno prevođenje za 24 jezika

Referentni broj: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72230000 Usluge razvoja programske podrške po narudžbi korisnika
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament želi podržati višejezičnu inovaciju i digitalizaciju svih službenih jezika EU-a s pomoću ciljanog razvoja. Stoga želi ući u inovacijsko partnerstvo kako bi se stekla licenca za alat kojim se mogu automatski transkribirati i prevoditi parlamentarne višejezične rasprave u stvarnom vremenu.

Alatom će se moći i učiti iz pogrešaka te pratećih podataka, kao i iz povratnih informacija korisnika, kako bi se tijekom vremena povećala razina kvalitete. Cilj je pružiti korisnu uslugu članovima Europskog parlamenta u pristupanju raspravama na ekranima te omogućiti pristup gluhim i nagluhim osobama koje trenutačno nemaju izravan pristup raspravama Europskog parlamenta. Krajnji je cilj omogućiti automatsku transkripciju i uslugu prevođenja za parlamentarne rasprave obuhvaćajući 24 službena jezika kojima se u ovoj instituciji koristi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/09/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 150-368516

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 27/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/10/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.3)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Umjesto:
Datum: 02/12/2019
Glasi:
Datum: 17/12/2019
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Rok za podnošenje kandidatura: 14.10.2019. — 12:00 ako se preda u Odjel za službenu poštu Europskog parlamenta.

Rok za zaprimanje zahtjeva za dodatne informacije: 7.10.2019.

Rok za slanje odgovora na zahtjev za dodatne informacije: 11.10.2019.