Servicii - 437498-2019

18/09/2019    S180

Luxemburg-Luxemburg: Discursul în direct pentru instrumentul de traducere automată a textului pentru 24 de limbi

2019/S 180-437498

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 150-368516)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.7.2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, Parlamentul European a decis să emită această invitație la licitație pentru a achiziționa o licență pentru un instrument care poate transcrie și traduce automat dezbaterile parlamentare multilingve în timp real pentru 24 de limbi și serviciile IT pentru implementarea instrumentului respectiv. instrumentul ar trebui să includă următoarele componente: Componenta tehnologiei de recunoaștere vocală automată (ASR) (identificarea limbii + recunoașterea vocală automată), instrumentul de traducere automată, învățarea automatizată și interacțiunea om-mașină, interfața utilizatorului.

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, Directorate-General for Translation
Adresă: Plateau de Kirchberg, BP 1601
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europarl.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Discursul în direct pentru instrumentul de traducere automată a textului pentru 24 de limbi

Număr de referinţă: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Cod CPV principal
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Parlamentul European dorește să sprijine inovarea multilingvă și digitalizarea tuturor limbilor oficiale ale UE prin evoluțiile vizate. Prin urmare, are ca scop să încheie un parteneriat pentru inovare pentru a achiziționa o licență pentru instrumentul care poate transcrie și traduce automat dezbaterile parlamentare multilingve în timp real.

Instrumentul va putea, de asemenea, să învețe din corectări și din datele justificative, precum și din feedbackul utilizatorilor, astfel încât să consolideze nivelurile de calitate în timp. Obiectivul este de a presta un serviciu util pentru membrii Parlamentului European cu privire la accesarea dezbaterilor pe ecran, precum și de a furniza accesibilitate pentru surzi și pentru persoanele cu deficiențe de auz, care în prezent nu au acces direct la dezbaterile Parlamentului European. Scopul final este de a furniza un serviciu de transcriere și de traducere automată pentru dezbaterile parlamentare incluzând cele 24 de limbi oficiale utilizate de instituție.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/09/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 150-368516

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 27/09/2019
Ora locală: 12:00
A se citi:
Data: 14/10/2019
Ora locală: 12:00
Numărul secţiunii: IV.2.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
În loc de:
Data: 02/12/2019
A se citi:
Data: 17/12/2019
VII.2)Alte informații suplimentare:

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor: 14.10.2019 — 12:00 dacă sunt livrate personal unității pentru corespondență oficială a Parlamentului European.

Termenul-limită pentru primirea cererilor de informații suplimentare: 7.10.2019.

Termenul-limită pentru răspunderea la cererile de informații suplimentare: 11.10.2019.