Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 437901-2022

10/08/2022    S153

Rumänien-București: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 153-437901

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3
Nationale Identifikationsnummer: 39793637
Postanschrift: Strada: Steriadi Jean Alexandru, nr. 17
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032494
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SEPTIMIU MIHAI BADIU
E-Mail: achizitii@salubritate3.ro
Telefon: +40 720777511/12/13/14/15
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primarie3.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Servicii de salubritate

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru privind serviciile de eliminare prin depozitare a deseurilor

Referenznummer der Bekanntmachung: 39793637_2022_PAAPD1357481
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Avand in vedere:

- faptul că Direcția Generală de Salubritate Sector 3 are încheiate contracte de colectare a deșeurilor cu utilizatori persoane fizice și juridice

- faptul că Direcția Generală de Salubritate Sector 3 colectează deșeurile abandonate pe domeniul public, conform Legii de salubrizare a localităților nr. 101/2006: Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale.

- HCLS3 nr. 240/30.07.2020 privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare.

- contractului de prestări servicii nr. 8762/10.08.2020 încheiat intre Direcția Generalâ de Salubritate Sector 3 și SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

- adresa primita de la Garda Nationala de Mediu nr. 437/2022 din data de 17.02.2022, prin care se suspenda autorizatia de Mediu a SD3 Salubritate și Deszăpezire S3,

În vederea eliminarii a deșeurilor provenite de pe raza Sectorului 3, este necesară contractarea unor servicii de eliminare prin depozitare de catre un operator economic autorizat în acest sens.

Avand in vedere ca prevederile legale si din dorinta contribuiri la un mediu curat si sanatos, este necesara identificarea unor operatori economici care sa preia deseurile spre depozitare.

In vederea respectarii legislatiei in vigoare, privind regimul deșeurilor Directia Generala de Salubritate Sector 3 doreste contractarea unor Servicii de depozitare a deseurilor.

Conform OG.92/ 2021 privind regimul deșeurilor:

Art. 23.

Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să efectueze operaţiuni de colectare de deşeuri au obligaţia să le predea numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea unei operaţiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 şi 7, cu respectarea prevederilor art. 21.

Atentie :Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea Contractantă va răspunde in mod cconsolidat tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, avand in vedere ca potrivit art 161 din Legea 98/2016, operatorii economici trebuie sa aiba cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor pentru a-si intocmi oferta, in conformitate cu raspunsurile si informatiile suplimentare publicate de Autoritatea Contractanta.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti, Sector 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acordul cadru se solicita pentru o perioada de 12 luni iar in vederea calcularii valorii estimate s-a tinut cont de faptul ca în anul anterior, conform rapoartelor, cantitatea maxima a deșeurilor a fost de aproximativ 15.000 tone/ luna colectate la nivelul de Sectorului 3. Cantitatea de 24 tone/luna solicitata este considerata minima in cazul in care nu se pot colecta deseuri sau in cazul in care pot fi indeplinite toate conditiile legale in vederea respectarii - HCLS3 nr. 240/30.07.2020 privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare. Prestatorul are obligatia de a mentine valabile toate autorizatiile legale pe toata durata executarii contractului, in caz contrar, contractual va fi automat reziliat.

Directia Generala de Salubritatea Sector 3 poate renunte la o parte din Servicii daca intervin modificari/hotarari legislative.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Distanta de la Groapa de gunoi fata de centrul operational al Autoritatii Contractante ( B-dul Nicolae Grigorescu x Splaiul Unirii) calculata pe drumuri publice destinate categoriilor autovehiculelor din categoria O4 (Semiremorci) + N3 cap tractor. – 30 % / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-243343
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/08/2022