Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 437920-2021

30/08/2021    S167

Lithuania-Vilnius: Programming services of systems and user software

2021/S 167-437920

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos transporto saugos administracija
National registration number: 188647255
Postal address: Švitrigailos g. 42
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 03209
Country: Lithuania
Contact person: Laura Bučė
E-mail: laura.buce@ltsa.lrv.lt
Telephone: +370 61548938
Internet address(es):
Main address: http://ltsa.lrv.lt/lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4393
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=594224
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=594224&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos ,,Vektra“ programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
72211000 Programming services of systems and user software
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos ,,Vektra“ (toliau – IS ,,Vektra“) programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugas sudaro IS „Vektra“ programinės įrangos priežiūros paslaugos ir IS „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 247 933.88 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72261000 Software support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

IS „Vektra“ programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugas (toliau – Paslauga) sudaro:

1. IS „Vektra“ programinės įrangos priežiūros paslauga – tai paslauga, apimanti su IS „Vektra“ programinės įrangos ir duomenų bazių veikimo sutrikimais susijusius darbus ir teikiama nuolat; preliminari šios paslaugos apimtis – 70 val. per mėnesį; IS „Vektra“ programinės įrangos priežiūros paslaugos apimtis sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpyje yra kintanti;

2. IS „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslauga – tai paslauga, apimanti IS „Vektra“ programinės įrangos ir duomenų bazių pakeitimų atlikimą ir naujų funkcinių galimybių sukūrimą; ši paslauga neapima IS „Vektra“ programinės įrangos modernizavimo darbų, vykdomų pagal investicijų projektus. IS „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos apimtis sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpyje yra kintanti; preliminari IS „Vektra“ programinės įrangos modifikavimo paslaugos apimtis – nuo 100 iki 910 val. per metus, priklausimai nuo perkančiosios organizacijos turimų lėšų.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 247 933.88 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kiekvienas tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (kvalifikacijai pagrįsti), kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, reiškia rėmimąsi kvalifikacija), tokiu atveju kartu su pasiūlymu nereikia pateikti tokių subtiekėjų EBVPD. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo specialistus (fizinius asmenis), kuriuos laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju kartu su pasiūlymu nereikia pateikti fizinių asmenų, kuriuos laimėjimo atveju ketinama įdarbinti, EBVPD.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas turi būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba laidavimo raštu. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją arba laidavimo raštą (originalą). Užtikrinimo vertė – 15 000 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ar laidavimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po sutartyje numatyto Paslaugų teikimo termino pabaigos.

Atsiskaitymo tvarka už suteiktas paslaugas nurodyta pirkimo sutarties projekte.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2021
Local time: 10:45
Place:

Lietuvos transporto saugos administracija, Švitrigailos g. 42 LT-03209 Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/08/2021