Services - 43794-2022

26/01/2022    S18

Netherlands-Leiden: Lift-maintenance services

2022/S 018-043794

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hoogheemraadschap van Rijnland
National registration number: 14696697
Postal address: Archimedesweg 1
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2333CM
Country: Netherlands
Contact person: Petra Bos
E-mail: aanbesteding@rijnland.net
Telephone: +31 713063063
Internet address(es):
Main address: http://www.rijnland.net
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f303c48a61e628b9cfe489de1d1785fd
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f303c48a61e628b9cfe489de1d1785fd
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud liften en gevelonderhoudsinstallaties (DIG-12543)

Reference number: DIG-12543
II.1.2)Main CPV code
50750000 Lift-maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze aanbesteding betreft het onderhoud van de liften en gevelonderhoudsinstallaties van het hoofdkantoor van HHR, Archimedesweg 1 te Leiden. Het is in het belang van de veiligheid van de gebruikers dat de liften en gevelonderhoudsinstallaties goed functioneren.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50750000 Lift-maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Main site or place of performance:

Leiden

II.2.4)Description of the procurement:

- Onderhoud:

• Periodiek onderhoud liften: acht (8) keer per jaar (conform NEN_EN13015).

• Opleveren van rapportages over de staat van de installaties en het uitgevoerde onderhoud.

• Advies over preventief vervangen van onderdelen.

- Storingsoplossing:

• Oproepbaar voor verhelpen van storingen.

• Opleveren van rapportages over verholpen storingen.

• In geval van benodigde reparatie, indienen van plan van aanpak met reparatievoorstel en uitvoeren reparatie na akkoord.

- Voorstellen m.b.t. modernisering van liften t.b.v. milieuprestatie, prestatie en/of veiligheid.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 1
Price - Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

vier (4) keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één (1) jaar.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met vier (4) keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan zes (6) jaar.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud. Aan deze informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50750000 Lift-maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Main site or place of performance:

Leiden

II.2.4)Description of the procurement:

- Onderhoud:

• Periodiek onderhoud gevelliften: gevelwasinstallatie twee (2) keer per jaar en de ladder één (1) keer per jaar (conform NEN_EN1808).

• Opleveren van rapportages over de staat van de installaties en het uitgevoerde onderhoud.

• Advies over preventief vervangen van onderdelen.

- Storingsoplossing:

• Oproepbaar voor verhelpen van storingen.

• Opleveren van rapportages over verholpen storingen.

• In geval van benodigde reparatie, indienen van plan van aanpak met reparatievoorstel en uitvoeren reparatie na akkoord.

- Voorstellen m.b.t. modernisering van liften t.b.v. milieuprestatie, prestatie en/of veiligheid.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 1
Price - Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

vier (4) keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één (1) jaar.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met vier (4) keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan zes (6) jaar.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud. Aan deze informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Beroepsbevoegdheid,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Veiligheidsborging,

- Referentie opdrachten Diensten/Leveringen

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/03/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 05/04/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2022