Radovi - 437991-2018

TINazivHrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
NDBroj dokumenta437991-2018
PDDatum objave09/10/2018
OJBroj izdanja194
TWMjestoZAGREB
AUNaziv naručiteljaHrvatske ceste d.o.o. Zagreb (55545787885)
OLIzvorni jezikHR
HDRubrikaRadovi - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja6 - Osoba javnog prava
HAEU Institution-
DSDokument je poslan04/10/2018
DTRok20/11/2018
NCUgovor1 - Radovi
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a45233000 - Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
RCNUTS kodHR
IAInternetska adresa (URL)www.hrvatske-ceste.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU