A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 438013-2022

10/08/2022    S153

Magyarország-Budapest: Mosodai és vegytisztító szolgáltatások

2022/S 153-438013

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosító szám: 15752026251
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
E-mail: BVOP-KPF@bv.gov.hu
Telefon: +36 13018212
Fax: +36 13018212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bv.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi szintű
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mosodai szolgáltatás - keretmegállapodás BVOP_2

Hivatkozási szám: EKR000590972022
II.1.2)Fő CPV-kód
98310000 Mosodai és vegytisztító szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mosodai szolgáltatás egészségügyi intézmények részére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, mint a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm.r.) szerinti Központi Ellátó Szerv ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében legfeljebb nettó 30 000 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

Korm.r. alapján a Központi Ellátó Szervet 91 egészségügyi intézmény vonatkozásában terheli ellátási kötelezettség a mosodai szolgáltatás tekintetében.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretmegállapodás kerül megkötésre, amely alapján Ajánlatkérő a Korm.r. 4. fejezete (4. Közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó közszolgáltatási ellátás) szerinti ellátási kötelezettségét kívánja teljesíteni. Az egy időben teljesítendő szerződések száma tervezetten minimum 18, amely tervezett adat, az egészségügyi intézmények szolgáltatási igényének függvényében változhat.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 30 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98310000 Mosodai és vegytisztító szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

A Bv. Korm.r. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmények telephelyei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mosodai szolgáltatás egészségügyi intézmények részére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, mint a Korm.r. szerinti Központi Ellátó Szerv ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében legfeljebb nettó 30 000 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretmegállapodás kerül megkötésre, amely alapján Ajánlatkérő a Korm.r. 4. fejezete (4. Közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó közszolgáltatási ellátás) szerinti ellátási kötelezettségét kívánja teljesíteni.

A keretmegállapodás alapján az alábbi feladatok vonatkozásában felmerülő beszerzési igények kerülnek kielégítésre:

1. Mosodai szolgáltatás

Mosás, szárítás, mángorlás, vasalás, hajtogatás, varrodai javítás, selejtezésre való előkészítés, szállítás az egészségügyre vonatkozó kórházi higiénét biztosító előírások betartásával az alábbi textil csoportokra vonatkozóan:

Síktextília: ágynemű huzat, lepedő, műtős lepedő, borogató, lyukas kendő, abrosz;

Ruházat: dolgozói, műtős és betegruházat;

Egyéb textília: ágynemű (paplan, párna, pléd), matrac, mop, egyéb a betegellátáshoz kapcsolódó textília, lakástextil és dekorációs textília nélkül (függöny, szőnyeg, stb).

2. Alap Osztályos szolgáltatás

Alap osztályos szolgáltatás esetén Vállalkozó a szennyes textíliákat a Kedvezményezett gazdasági egységeinek (klinika/osztály) bontásában veszi át. A tiszta textíliákat a megadott gazdasági egységek által leadott textil mennyiségek szerint készíti össze és adja át a Kedvezményezett képviselőjének/képviselőinek.

3. Bővített osztályos szolgáltatás

- textil csere-raktár működtetés Ajánlatkérő telephelyén személyzettel

- dolgozói ruházat névre szóló átadása

- a textíliák összegyűjtéséhez és elosztásához igényelt személyzet az Ajánlatkérő telephelyén

4. Tiszta textíliák külön csomagolása

Tiszta textíliák csomagolása a Megrendelő által igényelt egységben.

5. Egyéb, a mosodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek

A mosodai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen más, Megrendelő által igényelt feladatok ellátása.

Nyertes Ajánlattevőnek a szolgáltatást végző mosodában biztosítani kell a mikrochipes (RFID) textília átadás átvételi tevékenységet. Az RFID technológia elvárt követelményei: terméktípus, az intézmény és darabszám megállapítása.

Tervezett mennyiség:

Mosodai szolgáltatás síktextília esetén 10 400 000 kg/év

Mosodai szolgáltatás ruházat esetén 4 680 000 kg/év

Mosodai szolgáltatás egyéb textília esetén 1 600 000 kg/év

Alap Osztályos szolgáltatás díja 10 400 000 kg/év

Bővített osztályos szolgáltatás díja 200 000 rezsi óra/év

Tiszta textíliák külön csomagolása 1 560 000 csomag/év

Egyéb, a mosodai szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 120 000 rezsi óra/év

Ajánlatkérő a tervezett mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a keretmegállapodás hatálya alatt megkötött egyedi szerződések alapján teljesített mennyiségekre vonatkozóan történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján,

A részletes feltételeket a KKD részeként kiadott műszaki leírás és keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti Keretmegállapodást kíván kötni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt mosodák hány %-ában vállalja átlag havi minimum 10 fő fogvatarott folyamatos foglalkoztatását a keretmegállapodás időtartama alatt. / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt mosodákban rendelkezik-e a mosás paramétereit (mosási idő, hőfok, vegyszeradagolás, öblítési Ph) mérő és rögzítő szoftverrel, mely biztosítja a mosás minőségének az utóellenőrzését? / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt mosodákban rendelkezik-e olyan mosási technológiával, amely max. 60 °C-os kemo-termodenzinfekciós mosási eljárást alkalmaz? / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az értékelési szempontokra vonatkozó további információk a VI.3. pontban és a KKD-ben találhatóak meg.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 107-299710
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Referencia Mosodák Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11067816205
Postai cím: Sajószigeti Utca 5
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím: http://www.miskolcipatyolat.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlatban megjelölt alvállakozók (Pálhalmai Agrospeciál Kft. és Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.) mosodai szolgáltatást fognak ellátni a Referencia Mosodák Zrt. saját mosodáiban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő (cégnév, székhely, adószám):

Referencia Mosodák Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhely: 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 5.

Adószám:11067816-2-05

Ajánlattevő nyilatkozott, hogy az ajánlata megfelel a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeknek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2022