Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Varor - 438069-2020

18/09/2020    S182

Sverige-Ekerö: Monteringshus

2020/S 182-438069

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 178-429310)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EKERÖ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0050
Postadress: Tappströmsvägen 2
Ort: Ekerö
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 178 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Rebecca Furuvik
E-post: rebecca.furuvik@ekero.se
Telefon: +46 8-12457296
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ekero.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem Hyresmoduler

Referensnummer: KSUH20/31
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44211000 Monteringshus
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Dynamiskt inköpssystem avseende hyresmoduler.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/09/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 178-429310

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 12/10/2020
Ska det stå:
Datum: 31/10/2030
VII.2)Övriga upplysningar: