Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 438069-2020

18/09/2020    S182

Sverige-Ekerö: Monteringshus

2020/S 182-438069

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 178-429310)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EKERÖ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0050
Postadress: Tappströmsvägen 2
Ort: Ekerö
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 178 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Rebecca Furuvik
E-post: rebecca.furuvik@ekero.se
Telefon: +46 8-12457296
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ekero.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem Hyresmoduler

Referensnummer: KSUH20/31
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44211000 Monteringshus
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Dynamiskt inköpssystem avseende hyresmoduler.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/09/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 178-429310

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 12/10/2020
Ska det stå:
Datum: 31/10/2030
VII.2)Övriga upplysningar: