Προμήθειες - 438108-2019

18/09/2019    S180    Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Νιγρίτα: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

2019/S 180-438108

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας
Αριθμός ταυτοποίησης: ΦΥΛΑΚΗ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Νιγρίτα Σερρών
Πόλη: Νιγρίτα Σερρών
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
Ταχ. κωδικός: 622 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Οικονόμου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kkmakedoniasiii@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2322025817
Φαξ: +30 2322025812

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.ministryofjustice.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Σωφρονιστικό σύστημα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διεθνής, ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας, για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Α1) Είδη οπωρολαχανοπωλείου - μαναβικής

Α2) Είδη παντοπωλείου Α

Α3) Όσπρια

Α4) Ρύζι

Β1) Άρτος - αρτοσκευάσματα

Β2) Είδη παντοπωλείου

Β3) Ελαιόλαδο

Β4) Σφολιάτα - πίτσα

Β5) Είδη ζαχαροπλαστικής

Β6) Πατάτες κατεψυγμένες - πουρές

Β7) Κατεψυγμένα λαχανικά

Β8) Ζυμαρικά

Β9) Σαλάτες σε μορφή κρέμας

Γ1) Τυροκομικά - γαλακτοκομικά προϊόντα

Γ2) Κρέας νωπό - κατεψυγμένο

Γ3) Νωπά - κατεψυγμένα ψάρια / θαλασσινά είδη

Γ4) Νωπά - κατεψυγμένα πουλερικά

Γ5) Γάλα - κρέμα γάλακτος

Γ6) Αλλαντικά

Γ7) Αυγά

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 968 302.76 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Είδη οπωρολαχανοπωλείου - μαναβικής.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03221200 Οπωροκηπευτικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αγγούρια (τεμ) 03221270-9

Άνηθος (ματσ.) 03221200-8

Βερίκοκα (κιλά) 03222331-2

Καρότα (κιλά) 03221112-4

Κολοκυθάκια (κιλά) 03221250-3

Κρεμμυδάκια φρέσκα (ματσ.) 03221113-1

Κρεμμύδια ξερά (κιλά) 03221113-1

Λάχανο (κιλά) 03221410-3

Μαϊντανός (ματσ.) 03221200-8

Μαρούλια - σαλάτα πράσινη (κιλά) 03221310-2

Μελιτζάνες (κιλά) 03221200-8

Μήλα (ξινά - grand smith - starkin - golden) (κιλά) 03222321-9

Μπανάνες (κιλά) 03222111-4

Νεκταρίνια (κιλά) 03222000-3

Πατάτες φρέσκες (κιλά) 03212100-1

Πιπεριές (γέμισμα - τηγάνι) (κιλά) 03221230-7

Πιπεριές Φλωρίνης (κιλά) 03221230-7

Πορτοκάλια (κιλά) 03222220-1

Πράσα (κιλά) 03221000-6

Ροδάκινα (κιλά) 03222332-9

Σέλινο (κιλά) 03221000-6

Σκόρδα ξερά (κιλά) 03221200-8

Τομάτες (κιλά) 03221240-0

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 113 994.16 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Μονομερής παράταση των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή της άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των προϊόντων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Είδη παντοπωλείου.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αλεύρι χύμα τύπου 70 %(τιμή ανά κιλό) 15612200-3

Αλάτι ψιλό χύμα

(τιμή ανά κιλό) 15872400-5

Σκόνη ζωμός βοδινού και κοτόπουλου

(τιμή ανά κιλό) 15891000-0

Σκόνη ζωμός λαχανικών (τιμή ανά κιλό) 15891000-0

Ελιές Καλαμών Νο 141-160 (τιμή ανά κιλό) 03222400-7

Ελιές Πράσινες

(τιμή ανά κιλό) 03222400-7

Ρίγανη

(τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Πιπέρι μαύρο

(τιμή ανά κιλό) 15872100-2

Πιπέρι κόκκινο

(τιμή ανά κιλό) 15872100-2

Λεμονάκι συσκ. 370 γρ. (τιμή ανά τεμάχιο) 15321300-7

Ξύδι συσκ. 400 γρ.

(τιμή ανά τεμάχιο) 15871110-8

Τσάι βουνού χύμα.

(τιμή ανά κιλό) 03131200-0

Κάστερ πάουντερ

(τιμή ανά κιλό) 15511700-0

Μπύρες 0,330 λίτρου

(τιμή ανά τεμάχιο) 15961000-2

Αναψυκτικό (λεμον.-Πορτ.) 330 ml (τιμή ανά τεμάχιο) 15982000-5

Φρυγανιά Τριμμένη

(τιμή ανά κιλό) 15821110-3

Δυόσμος χύμα

(τιμή ανά κιλό) 15872000-1

Ζάχαρη χύμα

(τιμή ανά κιλό) 15831000-2

Κάρυ

(τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Μπέικιν

(τιμή ανά κιλό) 15899000-6

Κανέλα τριμμένη

(τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Μπαχάρι σπυρί

(τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Γαρύφαλλο (καρύκευμα) (τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Δάφνη φύλλα

(τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Μοσχοκάρυδο τριμμένο (τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Κύμινο τριμμένο

(τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Νισεστέ

(τιμή ανά κιλό) 15612210-6

Πάπρικα

(τιμή ανά κιλό) 15872200-3

Σιμιγδάλι χονδρό ή ψιλό (τιμή ανά κιλό) 15625000-5

Ζελέ φρούτων σε σκόνη (τιμή ανά κιλό) 15332240-8

Σόδα φαγητού

(τιμή ανά κιλό) 24311522-2

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 41 213.80 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Όσπρια.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03212200 Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά και όσπρια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Φασόλια μέτρια

(τιμή ανά κιλό) 03212220-8

Φακές ψιλές

(τιμή ανά κιλό) 03212211-2

Ρεβίθια

(τιμή ανά κιλό) 03212212-9

Φασόλια γίγαντες

(τιμή ανά κιλό) 03212220-8

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 955.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ρύζι.

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03211300 Ρύζι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ρύζι μπλού μπέλα ή Bonet (τιμή ανά κιλό)

Ρύζι γλασσέ

(τιμή ανά κιλό)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 070.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Άρτος - αρτοσκευάσματα.

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Άρτος τύπου 70 %

(τιμή ανά κιλό) 15811100-7

Άρτος τύπου 90 %

(τιμή ανά κιλό) 15811100-7

Λαγάνες 500 γρ.

(τιμή ανά τεμάχιο) 15811000-6

Τσουρέκι 220 γρ.

(τιμή ανά τεμάχιο) 15812000-3

Βασιλόπιτα 250 γρ

(τιμή ανά τεμάχιο) 15812000-3

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 169 870.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Είδη παντοπωλείου Β.

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15000000 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τοματοπολτός (τιμή ανά κιλό καθαρού βάρους) 15331425-2

Ντοματάκι αποφλιομένο (τιμή ανά κιλό καθαρού βάρους) 15331428-3

Ηλιέλαιο

(τιμή ανά λίτρο) 15411210-7

Χαλβάς σε μπαστούνι.

(τιμή ανά κιλό) 15833000-6

Τουρσί (πίκλες)

(τιμή ανά κιλό) 15871279-0

Παντζάρια σαλάτα (τιμή ανά κιλού καθαρού βάρους) 15331110-1

Κομπόστα ροδάκινο (τιμή ανά κιλό καθαρού βάρους) 15332100-5

Μαρμελάδα ατομική συσκευασία 20 γρ.

(τιμή ανά τεμάχιο) 15332290-3

Φυτικό Μαγειρικό λίπος φυτίνη (τιμή ανα κιλό) 15431000-8

Κονσέρβα Βοδινού συσκ. 200 γρ. (τιμή ανά τεμάχιιο) 15131000-5

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 62 945.20 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ελαιόλαδο.

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411110 Ελαιόλαδο
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (τιμή ανά λίτρο) 15411110-6.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 53 950.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή της άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των προϊόντων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα, που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Σφολιάτα - πίτσα.

Αριθμός τμήματος: 8
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811000 Προϊόντα άρτου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πίτσα special ατομική 220gr (γαλοπούλα, τυρί, σάλτσα) (τιμή ανα τεμάχιο) 15811300-9

Σφολιάτα σε φύλλα διαστάσεων 75 Χ 55 εκατ. (τιμή ανά κιλό) 15811300-9

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 452.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Είδη ζαχαροπλαστικής.

Αριθμός τμήματος: 9
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15812100 Είδη ζαχαροπλαστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πάστες 140-160 γρ.

(τιμή ανά τεμάχιο) 15812200-5

Προφιτερόλ 140-150 γρ.

(τιμή ανά τεμάχιο) 15812200-5

Μελομακάρονα 18-20τεμχ./κιλό (τιμή ανά κιλό) 15812200-5

Γαλακτομπούρεκο 140-150 γρ. (τιμή ανά τεμάχιο) 15812200-5

Κοκ 100-110 γρ.

(τιμή ανά τεμάχιο) 15812200-5

Καριόκες με κρούστα γνήσιας κουβερτούρας και γέμιση αμύγδαλο 18-20 τεμχ./κιλό (τιμή ανά κιλό) 15812200-5

Τουλούμπες 120-140 γρ (τιμή ανά τεμάχιο) 15812200-5

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 750.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Πατάτες κατεψυγμένες - πουρές.

Αριθμός τμήματος: 10
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15310000 Πατάτες και προϊόντα πατάτας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Πατάτες αποφλοιωμένες προτηγανισμένες για τηγάνι (τιμή ανά κιλό) 15312200-0

Πουρές πατάτας

(Τιμή ανά κιλό) 15312100-9

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 545.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Κατεψυγμένα λαχανικά.

Αριθμός τμήματος: 11
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15331170 Κατεψυγμένα λαχανικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αρακάς κατεψυγμένος μέτριος (τιμή ανά κιλό) 15331170-9

Φασολάκια κατεψυγμένα στρόγγυλα ολόκληρα (τιμή ανά κιλό) 15331170-9

Μπάμιες κατεψυγμένες Νο 0 (τιμή ανά κιλό) 15331170-9

Σπανάκι κατεψυγμένο με φύλλα (τιμή ανά κιλό) 15331170-9

Ανάμεικτα λαχανικά κατεψυγμένα (τιμή ανά κιλό) 15331170-9

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 720.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή της άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των προϊόντων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ζυμαρικά.

Αριθμός τμήματος: 12
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15850000 Προϊόντα ζυμαρικών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ζυμαρικά κοινά (μακαρόνια Νο 2, Νο 6, κοφτό, κριθαράκι, πέννες) (τιμή ανά κιλό) 15851100-9

Χυλοπίτες (τιμή ανά κιλό) 15851230-9

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 480.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Σαλάτες σε μορφή κρέμας.

Αριθμός τμήματος: 13
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15871200 Σάλτσες, ανάμεικτα καρυκεύματα και αρτύματα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Μελιτζανοσαλάτα

(τιμή ανά κιλό) 15871260-4

Τζατζίκι

(τιμή ανά κιλό) 15871260-4

Μουστάρδα

(τιμή ανά κιλό) 15871250-1

Κέτσαπ

(τιμή ανά κιλό) 15871230-5

Ρώσικη

(τιμή ανά κιλό) 15871260-4

Τυροκαυτερή

(τιμή ανά κιλό) 15871260-4

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 513.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τυροκομικά - γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αριθμός τμήματος: 14
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15540000 Τυροκομικά προϊόντα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τυρί φέτα

(τιμή ανά κιλό) 15542300-2

Λευκό τυρί με αγελαδινό γάλα (τιμή ανά κιλό) 15541000-2

Κεφαλοτύρι από ανάμεικτο γάλα-λίπος 40 %, υγρασία 38 % περίπου (τιμή ανά κιλό) 15544000-3

Κασέρι Π.Ο.Π. σε μπαστούνι (τιμή ανά κιλό) 15543000-6

Ανθότυρο-τυρί τυρογάλακτος μερικώς αποβουτυρωμένο από ανάμεικτο γάλα λίπος 19%περίπου, υγρασία <70 % (τιμή ανά κιλό). 15542100-0

Γιαούρτι αγελάδας σε κεσεδάκια των 200 γραμ. αεροστεγώς κλειστό. 3,85 % λιπαρά (τιμή ανά τεμάχιο) 15551300-8

Βούτυρο φρέσκο για μαγείρεμα

(τιμή ανά κιλό) 15530000-2

Μαργαρίνη

(τιμή ανά κιλό) 15431000-8

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 81 661.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αυγά.

Αριθμός τμήματος: 20
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03142500 Αυγά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αυγά φρέσκα άνω των 55 γραμ. (τιμή ανά τεμάχιο) 03142500-3

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 400.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Κρέας νωπό - κατεψυγμένο.

Αριθμός τμήματος: 15
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15110000 Κρέας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κιμάς Μόσχου Κατεψυγμένος (τιμή ανά κιλό) 15131620-7

Εμπρόσθιο νωπό τεταρτημόριο μόσχου άνευ οστών

(τιμή ανά κιλό) 15111200-1

Οπίσθιο νωπό κολοβό μόσχου άνευ οστών (τιμή ανά κιλό) 15111200-1

Μπριζόλα νωπή χοιρινή κομμένη σε τεμάχια 350γρ. περίπου (τιμή ανά κιλό) 15113000-3

Μπούτι νωπό χοιρινό άνευ οστών (τιμή ανά κιλό) 15113000-3

Κότσι χοιρινό κατεψυγμένο (τιμή ανά κιλό) 15113000-3

Σνίτσελ νωπό χοιρινό 200 gr. ανά τεμάχιο περίπου, περασμένο από μηχανή (τιμή ανά κιλό) 15113000-3

Αρνίσια σπάλα (χεράκια) κατεψυγμένα (τιμή ανά κιλό) 15115100-8

Αρνίσια μπούτια κατεψυγμένα (τιμή ανά κιλό) 15115100-8

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 136 120.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή της άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των προϊόντων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ψάρια νωπά - κατεψυγμένα / θαλασσινά είδη.

Αριθμός τμήματος: 16
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15221000 Κατεψυγμένα ψάρια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σαρδέλα νωπή (τιμή ανά κιλό)

03311000-2

Πέστροφα ιχθυοτροφείου νωπή 300 γρ το τεμάχιο (τιμή κιλού) 03311000-2

Βακαλάος κατεψυγμένος (τιμή ανά κιλό) 15221000-3

Γαύρος νωπός (τιμή ανά κιλό) 03311000-2

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 37 680.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή της άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των προϊόντων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Νωπά - κατεψυγμένα πουλερικά.

Αριθμός τμήματος: 17
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15112100 Νωπά πουλερικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κοτόπουλο κατεψυγμένο τύπου 65 % Βάρους 1,5 kg.≥ (τιμή ανά κιλό) 15112130-6

Κοτόπουλο νωπό μπούτι (τιμή ανά κιλό) 15112130-6

Κοτόπουλο φτερούγα κατεψυγμένο (τιμή ανά κιλό) 15112130-6

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 320.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή της άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των προϊόντων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Γάλα - κρέμα γάλακτος.

Αριθμός τμήματος: 18
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15511000 Γάλα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Γάλα φρέσκο παστεριωμένο σε δοχεία / σάκους ≥ 10Lt (τιμή ανά λίτρο) 15511500-8

Γάλα μακράς διαρκείας 1,5 % - 3,5 % (τιμή ανά λίτρο) 15511500-8

Γάλα εβαπορέ 410 γρ.

(τιμή ανά τεμάχιο) 15511600-9

Κρέμα γάλακτος

(τιμή ανά λίτρο) 15510000-6

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 44 183.60 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αλλαντικά.

Αριθμός τμήματος: 19
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15130000 Προϊόντα κρέατος
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης

(τιμή ανά κιλό) 15131130-5

Λουκάνικα κοτόπουλου ή γαλοπούλας

(τιμή ανά κιλό) 15131130-5

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 480.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των συμβάσεων, για 1 έτος, με τους ίδιους όρους, με απλή έγγραφη ειδοποίηση τού αναδόχου προμηθευτή.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/10/2019
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 28/07/2020
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/10/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/09/2019