Suministros - 438186-2020

18/09/2020    S182

Bélgica-Gante: Atriles

2020/S 182-438186

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 155-378958)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Universiteit Gent
Número de identificación fiscal: 0248.015.142
Dirección postal: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Localidad: Gent
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
Persona de contacto: mevrouw Tineke De Backer
Correo electrónico: tineke.debacker@UGent.be
Teléfono: +32 92643181
Fax: +32 92643596
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ugent.be

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Restauratie Universiteitsbibliotheek en voormalig HIKO — fase drie — boekenrekken

Número de referencia: A0060525
II.1.2)Código CPV principal
39153100 Atriles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 155-378958

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 16/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
En lugar de:
Fecha: 16/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 24.9.2020, 10:00.

Wijziging van datum opening van de offertes naar donderdag 24.9.2020, 10:00.

Aanpassing bestek: er kan een grotere tolerantie worden toegestaan voor de totale kasthoogte, op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden kan voldaan worden. In het bijzonder:

— de tolerantie mbt de vakhoogte gerespecteerd wordt,

— het aantal vakken aangehouden wordt,

— het rek (incl. topbord) geplaatst kan worden op de verdiepingen met beperkte hoogte van ca. 213 cm.