A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 43831-2020

29/01/2020    S20

Magyarország-Budapest: Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik

2020/S 020-043831

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gyurmánczi Éva
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Telefon: +36 14607181
Fax: +36 14607181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000757092019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000757092019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgálati motor,segédmotoros kerékpár beszerzés

Hivatkozási szám: EKR000757092019
II.1.2)Fő CPV-kód
34400000 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: 25 db szolgálati (gyárilag előállított rendőrségi kivitelű) motorkerékpár beszerzése az ORFK-OBB részére 2. rész: 19 db segédmotoros kerékpár beszerzése az ORFK-OBB részére. A motorkerékpárok legyenek újak. A motorkerékpárok feleljenek meg a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. A motorkerékpárok átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen, átadásukkor üzemanyaggal teljesen feltöltött állapotban legyenek. A motorkerékpároknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben maghatározott - a szállítás időpontjában hatályos - követelményeknek. Feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak és jogszabályoknak. A műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgálati motorkerékpár

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34400000 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Készenléti Rendőrség, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

25 db szolgálati (gyárilag előállított rendőrségi kivitelű) motorkerékpár beszerzése az ORFK-OBB részére. A motorkerékpárok legyenek újak. Új járműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A motorkerékpárok feleljenek meg a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. A motorkerékpárok átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen, átadásukkor üzemanyaggal teljesen feltöltött állapotban legyenek. A motorkerékpároknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben maghatározott – a szállítás időpontjában hatályos – követelményeknek. Rendelkezzenek a 1.1.2017-jét megelőző keltezéssel ellátott típusbizonyítvány esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított típusbizonyítvánnyal, a 1.1.2017-jét követő keltezésű típusbizonyítvány esetében az NFM által kiállított típusbizonyítvánnyal és magyar nyelvű kezelési utasítással. Gyártói igazolás mellékelése szükséges arról, hogy a megajánlott modell kimondottan rendőri igényekhez kifejlesztett és gyárilag rendőri kivitelű. Feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak és jogszabályoknak. A műszaki paramétereket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás (egész hónap) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő vonatkozásában Ajánlatkérő 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. Jótállás: a motorkerékpárok rendeltetésszerű használata mellett teljes körűen 36 hónap, a fényezésre és rendőri jellegű feliratozott fóliákra vonatkozóan 60 hónap.

A többletjótállás értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a 36 hónap teljes körű jótálláson felüli megajánlást érti.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Segédmotoros kerékpár

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34400000 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Készenléti Rendőrség, 1101 Budapest, Kerepesi út 47–49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

19 db segédmotoros kerékpár beszerzése az ORFK-OBB részére. A járműveket üzemkész állapotban kell a teljesítés helyére szállítani, legalább 2 liter üzemanyaggal feltöltve. Ajánlatkérő az üzemkész állapotra vonatkozóan előírja, hogy feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendeletnek. Minden járműnek teljes körű, a jótállási időn belüli eseti javítását Magyarország területén legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására alkalmas átadó és átvevő pontot biztosítani kell Ajánlattevőnek, melyről az ajánlatban nyilatkoznia kell. A műszaki paramétereket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás (egész hónap) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő vonatkozásában Ajánlatkérő 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. Jótállás: a segédmotoros

Kerékpárok rendeltetésszerű használata mellett teljes körűen 24 hónap. A többletjótállás értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a 24 hónap teljes körű jótálláson felüli megajánlást érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésre.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára - a Korm. r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített legjelentősebb szállításait igazoló referenciával. Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. r. 21/A. bekezdésére, mely szerint Ajánlatkérő részteljesítést is elfogad. Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.) A Kbt. 69.§ (4) illetve (6) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint az értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az alábbi igazolások benyújtására: M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm r. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni. A referencianyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/napban), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább az 1. rész tekintetében 15 db gyárilag rendészeti szolgálati feladatok ellátására kialakított motorkerékpár, a 2. rész tekintetében 12 db segédmotoros kerékpár, szerződésszerű szállításáról szóló referenciával. A meghatározott referencia mennyiségek több szerződésből is összetevődhetnek. Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések: HUF. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a KKD részeként kiadott Adásvételi szerződés tervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1 %-a, de legalább 5000 Ft, maximuma az érintett termék(ek) nettó ellenértékének 20 %-a, alapja: a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó - áfa nélküli - szerződéses értéke. Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó - áfa nélküli - szerződéses értéke, mértéke 20 %. AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/03/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/03/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az EKR rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később, az ajánlattételi felhívás IV.2.7) pontjában megjelölt időpontban kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu

d. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

e. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

f. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

g. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

h. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

i. AT-nek az az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról, továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.

j. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.

k. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.

l. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

m. AT nyújtsa be a KKD 19.4. pont szerinti nyilatkozatokat.

n. AK közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (320/2015.(X.30.) Korm. r.) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

o. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

p. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstrom száma:00202)

q. A Kbt. 81. § (5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési

Sorrendben legkedvezőbb és az azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

r. A nyertes ajánlattevő – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésben foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

s. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

t. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli.

u. Az értékelési szempontok karakterkorlátozás miatt a VI.4.3) pontban és a KKD-ban kerültek meghatározásra.

v. Mindkét rész vonatkozásában a többletjótállás megajánlása nem vonatkozik a fényezésre és a rendőri jellegű feliratozott fóliákra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül. Az AT VI.3) u. pontja alapján az értékelési szempont: - AK az ajánlatokat mind a két rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:

1.részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) / súlyszám: 80

2. részszempont: Többletjótállás (egész hónap) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) / súlyszám: 20

Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ajánlattevőnek az 1. értékelési részszempont esetében mindkét rész vonatkozásában az ajánlatkérő által megadott mennyiséget, valamint műszaki paramétereket figyelembe véve kell az ajánlati árat megadnia. (Ajánlati ár (nettó Ft) a kereskedelmi ártáblázat mindösszesen sorában szereplő nettó összár (Ft) Ajánlatkérő az 1. részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/01/2020