Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 438310-2021

30/08/2021    S167

Danmark-Frederiksværk: Vask og rensning

2021/S 167-438310

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Sommer
E-mail: triso@halsnaes.dk
Telefon: +45 47784000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/158660695.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.halsnaes.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-an Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3650
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3600
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederikssund.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://halsnaes.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 2918 9366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hillerod.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud vedr. levering og vask af linned til primært plejecentre i Indkøbsfællesskab Nordsjælland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøbsfællesskab Nordsjælland annullerer hermed EU-udbud vedr. levering og vask af linned til primært plejecentre, da vi er blevet opmærksom på hensigtsmæssigheden i at ændre nogle forhold i udbudsmaterialet for at sikre en mere lige og åben konkurrence. Justeringerne vil ikke kunne foretages inden for udbudsreglerne uden fornyet udbud.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39514000 Håndklæder og vaskeklude, viskestykker og karklude og lign.
98311000 Afhentning af vasketøj
98312000 Tekstilrensning
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakter vedrørende levering og vask af linned, til primært plejecentre.

Følgende 10 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde kontrakter vedrørende levering og vask af linned til primært plejecentre: Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune.

Den udbudte ydelse omfatter således den komplette håndtering af linnedservice, herunder: pakning og levering af rene tekstiler - stillet til rådighed af leverandøren -, afhentning af urene tekstiler og sortering, vask og tørring af tekstiler.

Kontrakterne træder i kraft den 1. december 2021 og udløber den 30. november 2027.

For en nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse, herunder krav til de leverede tekstiler, krav til leverancernes udførelse, en angivelse af det ønskede sortiment Tilbudsgiver skal stille til rådighed samt Ordregivers bedste skøn over mængdebehov henvises der til bilag 1 - Kravspecifikation, bilag 2 - Tilbudsliste samt det samlede udbudsmateriale.

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler, med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn. Ordregiver har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og service / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver vil udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136 blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt Tilbudsgiver er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 141-374141
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

EU-udbud vedr. levering og vask af linned til primært plejecentre i Indkøbsfællesskab Nordsjælland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2021