Prekės - 438387-2019

18/09/2019    S180    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Bulgarija-Yambol: Farmacijos produktai

2019/S 180-438387

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: „MBAL „Sv. Panteleymon“ — Yambol“ AD
Nacionalinis registracijos Nr.: 128501598
Adresas: ul. „Panayot Hitov“ No. 30
Miestas: Yambol
NUTS kodas: BG343
Pašto kodas: 8600
Šalis: Bulgarija
Asmuo ryšiams: D-r Panayot Dimanov
El. paštas: mbal_zop@abv.bg
Telefonas: +359 46-682204
Faksas: +359 46-620676

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.mbal-yambol.net

Pirkėjo profilio adresas: http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=659

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Доставка на лекарствени средства

Nuorodos numeris: 00744-2019-0003
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33600000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Периодична доставка на лекарствени средства съгласно техническа спецификация на лекарствените средства към обществена поръчка за доставка на лекарствени средства в тръжната документация.

2. Спецификацията на лекарствените средства е разделена на 2 обособени позиции, като по първа обособена позиция „Упойващи средства за апарат Dreger Fabius“ се участва общо за цялата обособена позиция, тоест може да има само 1 спечелил участник за първа обособена позиция, а по втора обособена позиция „Лекарствени средства“ може да се участва за всяка номенклатурна единица поотделно, тоест всяка номенклатурна единица от втора обособена позиция е възможно да бъде спечелена от различен участник.

3. Срок на валидност на офертата — 6 месеца.

4. Срок на плащане: не повече от 60 дни след доставка и предоставени първични документи.

5. Срок на договорите — 1 година или съгласно тръжната документация и проекто-договора.

6. Срок на доставка — до 24 часа.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 256.14 BGN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Доставка на лекарствени средства

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33600000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BG343
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Периодична доставка на лекарствени средства съгласно техническа спецификация на лекарствените средства към обществена поръчка за доставка на лекарствени средства в тръжната документация.

2. Спецификацията на лекарствените средства е разделена на 2 обособени позиции, като по първа обособена позиция „Упойващи средства за апарат Dreger Fabius“ се участва общо за цялата обособена позиция, тоест може да има само 1 спечелил участник за първа обособена позиция, а по втора обособена позиция „Лекарствени средства“ може да се участва за всяка номенклатурна единица поотделно, тоест всяка номенклатурна единица от втора обособена позиция е възможно да бъде спечелена от различен участник.

3. Срок на валидност на офертата — 6 месеца.

4. Срок на плащане: не повече от 60 дни след доставка и предоставени първични документи.

5. Срок на договорите — 1 година или съгласно тръжната документация и проекто-договора.

6. Срок на доставка — до 24 часа.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 050-114158
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 12
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Доставка на лекарствени средства

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/08/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 11
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 10
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: „Софарма Трейдинг“ АД
Nacionalinis registracijos Nr.: 103267194
Adresas: р-н „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Miestas: София
NUTS kodas: BG411
Pašto kodas: 1756
Šalis: Bulgarija
El. paštas: office@sopharmatrading.bg
Telefonas: +359 2-8133660
Faksas: +359 2-8133666
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 256.14 BGN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 256.14 BGN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Комисия за защита на конкуренцията
Adresas: бул. „Витоша“ № 18
Miestas: София
Pašto kodas: 1000
Šalis: Bulgarija
El. paštas: cpcadmin@cpc.bg
Telefonas: +359 29884070
Faksas: +359 29807315

Interneto adresas: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Жалба може да се подава в срок, съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Комисия за защита на конкуренцията
Adresas: бул. „Витоша“ № 18
Miestas: София
Pašto kodas: 1000
Šalis: Bulgarija
El. paštas: cpcadmin@cpc.bg
Telefonas: +359 29884070
Faksas: +359 29807315

Interneto adresas: http://www.cpc.bg

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/09/2019